Berufliche Schulen und Studium
Meslek okulları ve yükseköğrenim

In den beruflichen Schulen bereiten sich Jugendliche auf einen Beruf vor. Sie können einen Beruf lernen oder einen Schulabschluss erwerben (Hauptschulabschluss bis Abitur).

Die beruflichen Schulen gliedern sich in die sechs Schularten:
1. Berufsschule (BS)
2. Berufsfachschule (BFS)
3. Berufliches Gymnasium (BG)
4. Berufskolleg (BK)
5. Berufsoberschule (BOS)
6. Fachschule (berufliche Weiterbildung)

Meslek okullarında öğrenciler mesleğe hazırlanırlar. Bir meslek öğrenebilir veya bir okul diploması alabilirler (Hauptschule-Diploması ila Abitur).

Meslek okulları altı gruba ayrılır:
1. Meslek okulu
2. Meslek yüksekokulu
3. Meslek Lisesi (Gymnasium)
4. Meslek Koleji
5. Meslek okulundan sonra gidilen okul
6. Teknik okul (yüksek lisans meslek eğitimi ve ilave eğitim)

Abschlüsse

Diplomalar

🔗 Link kopieren | copy link

Ihr Kind kann an beruflichen Schulen folgende Abschlüsse erreichen:

Çocuğunuz meslek okullarında şu diplomaları alabilir:

Anerkennung von Bildungsabschlüssen aus dem Ausland

Yurt dışında alınan eğitim ve diplomaların geçerliliği

🔗 Link kopieren | copy link

Ihr Kind ist schon im Heimatland in die Schule gegangen und hat diese beendet? Ihr Kind hat also einen Schulabschluss aus dem Heimatland?

Çocuğunuz kendi ülkesinde okula gitti mi veya okul bitirdi mi? Çocuğunuzun kendi ülkesinden aldığı bir okul diploması var mı?

Dieser Schulabschluss kann auch in Deutschland als Schulabschluss gelten.

Bu diploma Almanya’da da geçerli olabilir.

Der Jugendmigrationsdienst hilft bei der Anerkennung von ausländischen Schulabschlüssen. Bitte vereinbaren Sie einen Termin:

Genç Göçmenler Dairesi yurt dışından alınan diplomaların denklik alması konusunda yardımcı olur. Lütfen randevu alın:

Jugendmigrationsdienst Ulm IN VIA
Wengengasse 15
89073 Ulm
Telefon: 0731 38852221
Jmd.ulm@invia-drs.de

Möglichkeiten nach der Fachschulreife (Mittleren Reife)
Orta okul diploması aldıktan sonraki eğitim olanaklar

Berufliche Schulmöglichkeiten nach einer Ausbildung
Meslek eğitimini bitirdikten sonraki eğitim olanakları

Möglichkeiten nach der Fachhochschulreife, Fachgebundenen Hochschulreife oder Allgemeinen Hochschulreife
Bellli bir dalda veya genel olarak yüksek öğrenime devam etme hakkı edindikten veya lise diploması (Abitur) aldıktan sonraki öğrenim olanakları

Karte Berufliche Schulen und Studium
Map Vocational schools and study