Berufliche Schulen und Studium
Meslek okulları ve yükseköğrenim

Berufliche Schulmöglichkeiten nach einer Ausbildung
Meslek eğitimini bitirdikten sonraki eğitim olanakları

Berufsoberschule (BOS)

Meslek okulundan sonra devam edilen okul

🔗 Link kopieren | copy link

Die Berufsoberschule ist eine Vollzeitschule.

Meslek okulundan sonra gidilen okul tam günlük bir okuldur.

Besonders befähigte junge Menschen mit Fachhochschulreife können unter bestimmten Bedingungen direkt in das zweite Jahr einsteigen.

Yüksek kalifikasyonlara sahip gençler, belli koşulları yerine getirdikleri takdirde doğrudan ikinci seneden öğrenimlerine başlayabilirler.

In Ulm gibt es die Fachrichtung:

Ulm’daki meslek bölümleri:

Technik (Technische Oberschule, TO)

Teknik meslek yüksekokulu

Ziele:

Hedefler:

fachgebundene Hochschulreife mit einer Fremdsprache

Belli bir dalda yüksek öğrenime devam etme hakkı ve bir yabancı dil

allgemeine Hochschulreife (Abitur) mit zwei Fremdsprachen

İki yabancı dilli lise diploması

Aufnahmevoraussetzungen:

Giriş koşulları:

1. Berufliche Qualifikation Nachweis durch:

1. Mesleki kalifikasyonlara sahip olduğunu belgelemek için:

eine abgeschlossene mindestens 2-jährige Berufsausbildung oder

En az iki yıllık bir meslek eğitimini tamamlamış olmak veya

gleichgestellte Berufserfahrung und

bu düzeyde bir meslek deneyimine sahip olmak ve

das Abschlusszeugnis der Berufsschule oder ein gleichwertiger Bildungsstand

Meslek okulu veya aynı düzeydeki bir okulun diplomasına sahip olmak

2. Schulische Qualifikation Nachweis durch:

2. Eğitim düzeyini belgelemek için:

Mittlerer Bildungsabschluss / Mittlere Reife

Ortaokul diploması

Schulen und Fachrichtungen (BOS)

Okullar ve bölümleri

🔗 Link kopieren | copy link

Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Ulm:

2-jährige Berufsoberschule

2 yıllık meslek okulundan sonra devam edilen okul

Technik, Schwerpunkt Physik

Teknik ağırlıklı olarak fizik

Ziele:

Hedefler:

Fachgebundene Hochschulreife mit einer Fremdsprache

Belli bir dalda yüksek öğrenime devam etme hakkı ve bir yabancı dil

Allgemeine Hochschulreife mit zwei Fremdsprachen

İki yabancı dilli lise diploması

Fachschule (FS)

Teknik okul

🔗 Link kopieren | copy link

In der Fachschule können Berufstätige mit abgeschlossener Berufsausbildung eine weitergehende fachliche Ausbildung
im Beruf erwerben. In manchen Fachschulen wird neben der abgeschlossenen Berufsausbildung eine geeignete berufliche Tätigkeit vorausgesetzt.

Teknik okullarda, meslek eğitimini tamamlamış meslek sahipleri, ilave bir meslek eğitimi alabilirler. Bazı teknik okullarda, tamamlanmış bir meslek eğitiminin yanı sıra, uygun bir iş deneyimi de beklenmektedir.

Dauer 1 – 2 Jahre

1-2 yıllık

Besuch auch abends oder samstags möglich, dann verlängert sich
die Schulzeit.

Okula akşamları veya hafta sonunda da devam etmek mümkündür, fakat bu durumlarda okul süresi uzar.

Ziele:

Hedefler:

Vorbereitung auf Tätigkeit im mittleren Management und

Bir şirketin orta düzeydeki yönetim kadrosunda çalışmaya ve

berufliche Selbstständigkeit

kendi işini kurmak isteyenleri bu işlere hazırlar

Vertiefung der erworbenen Qualifikationen in der Berufsausbildung und im Beruf

Meslek eğitiminde ve iş hayatında edinilmiş kalifikasyonları pekiştirilir

Schulen und Fachrichtungen (FS)

Okullar ve bölümleri

🔗 Link kopieren | copy link

Ferdinand-von-Steinbeis Schule Ulm:

Meisterschulen:

Ustalık okulları:

Betonstein- und Terrazzohersteller-Meister/-in, Betonfertigteilhersteller/-in

Beton blok ve mozaik üreticisi-ustası, hazır beton üreticisi

Maurer- und Betonbaumeister/-in

Duvar ve beton ustası

Malermeister/-in

Boyacı ustası

Brauer- und Mälzermeister/-in

Bira /malt ustası

Schornsteinfegermeister/-in

Baca temizlik ustası

Dauer: 1 Jahr

Süre 1 yıl

Ziel: Meister/-in

Hedef: Usta

Robert-Bosch-Schule Ulm:

Fachschule für Technik:

Teknik okul

Elektrotechnik

Elektronik teknisyenliği

Maschinentechnik

Makine teknisyeni

Automatisierungstechnik/Mechatronik

Otomasyon tekniği/mekatronik

Kraftfahrzeugtechnik

Otomotiv teknisyeni

Dauer: 2 Jahre

Süre 2 yıl

Ziel: staatlich geprüfte/r Techniker/-in und Fachhochschulreife

Hedef: Devlet onaylı teknisyen ve Ortaokul diplomasını ve meslek okuluna devam etme hakkı

Meisterschule Kraftfahrzeugtechnik

Otomotiv teknisyenliği ustalık okulu

Dauer: 1 Jahre

Süre 1 yıl

Ziel: Meister/-in der Kraftfahrzeugtechnik

Hedef:Motorlu taşıt teknik ustası

Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (mit Sanitärtechnik)

Kalorifer, havalandırma ve klima tekniği (sıhhi tekniği dahil)

Valckenburgschule Ulm:

Fachschule für Organisation und Führung

Organizasyon ve liderlik teknik okulu

Profil Sozialwesen

Sosyal işler profili

Dauer: 2 Jahre

Süre 2 yıl

Ziel: staatlich geprüfte/r Fachwirt/-in Organisation und Führung, Sozialfachwirt/-in

Hedef: Organizasyon ve liderlik alanında devlet onaylı teknik alanda işletmeci, sosyal alanda işletmeci

Agentur für Arbeit Ulm

Ulm İş ve işçi bulma kurumu

Berufsberatung
Wichernstraße 5
89073 Ulm
Telefon: 0800 4 5555 00
www.arbeitsagentur.de
ulm.berufsberatung@arbeitsagentur.de

Möglichkeiten

Options

Mögliche berufsvorbereitende Bildungsangebote | Mesleğe hazırlayıcı eğitim olanakları

E

Möglichkeiten nach der Fachschulreife (Mittleren Reife) | Orta okul diploması aldıktan sonraki eğitim olanaklar

E

Berufliche Schulmöglichkeiten nach einer Ausbildung | Meslek eğitimini bitirdikten sonraki eğitim olanakları

E

Möglichkeiten nach dem Hauptschulabschluss | Hauptschule Diploması aldıktan sonra çocuğunuz hangi olanaklara sahiptir?

E

Möglichkeiten nach der Fachhochschulreife, Fachgebundenen Hochschulreife oder Allgemeinen Hochschulreife | Bellli bir dalda veya genel olarak yüksek öğrenime devam etme hakkı edindikten veya lise diploması (Abitur) aldıktan sonraki öğrenim olanakları

E

Steckbriefe | Meslek tasvirleri

Karte Berufliche Schulen und Studium
Map Vocational schools and study