Berufliche Schulen und Studium
Meslek okulları ve yükseköğrenim

Mögliche berufsvorbereitende Bildungsangebote
Mesleğe hazırlayıcı eğitim olanakları

Nach der allgemeinen Schulpflicht gilt für Jugendliche die Berufsschulpflicht. Das heißt: Jugendliche, die nach der allgemeinen Schulpflicht keine weiterführende Schule besuchen und keine Ausbildung beginnen, haben zwei Möglichkeiten:

Zorunlu okul eğitimi sona erdiğinde gençler için mesleki eğitim zorunluluğu başlar. Bunun anlamı şudur: Zorunlu okul eğitimi sona erdiğinde orta dereceli bir okula devam etmeyen veya meslek eğitimine başlamayan gençlerin iki olanağı vardır:

Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf (VAB)

Zorunlu okul eğitimi sona erdiğinde gençler için mesleki eğitim zorunluluğu başlar. Bunun anlamı şudur: Zorunlu okul eğitimi sona erdiğinde orta dereceli bir okula devam etmeyen veya meslek eğitimine başlamayan gençlerin iki olanağı vardır:

Ausbildungsvorbereitung (AV)

Mesleki eğitime hazırlık

Beide Möglichkeiten haben das gleiche Ziel.
Her iki seçeneğin hedefi aynıdır.

Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf (VAB)

İşe / Mesleğe kalifikasyon ve hazırlık yılı

🔗 Link kopieren | copy link

Für Nicht-MuttersprachlerInnen:

Ana dili Almanca olmayanlar için:

Erwerb des Hauptschulabschlusses
Hauptschule Diploması edinme olanağı
Berufliche Orientierung und erste berufsbezogene Fähigkeiten und Fertigkeiten in bis zu drei Berufsfeldern
Mesleki yönlendirme ve bir ila üç meslek dalında yetenek ve becerileri geliştirme imkanı
Vorbereitung auf den Einstieg in die Arbeitswelt
İş dünyasına hazırlık

Gezieltes Sprachförderangebot in eigenen Klassen. Diese Klasse heißt Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen (VAB-O).

İş ve meslek öncesi kalifikasyon ve hazırlık yılı“ olarak tanımlanan bu sınıf Almanca ağırlıklıdır. Özel sınıflarda dil bilgisi pekiştirilir.

Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf – Regelklasse (VAB-R)

Normal sınıf İşe ve mesleğe hazırlık yılı

🔗 Link kopieren | copy link

Aufnahmevoraussetzungen:

Başvuru koşulları:

SchülerInnen einer allgemeinbildenden Schule ohne Hauptschulabschluss

Genel eğitim veren bir okulun öğrencisi olmak ve Hauptschule diplomasına sahip olmamak

Ziele:

Hedefler:

den Hauptschulabschluss nachholen

Hauptschule-Diplomasını sonradan edinmek

Berufliche Orientierung / Praktikum

Mesleki yönlendirme / Staj

Betriebe kennen lernen

İş yerlerini tanımak

Ausbildungsplatz bekommen

İşletmeleri tanımak

weiterführende Schule besuchen

Okula devam etmek

Sprachniveaustufen

Dil seviyeleri

🔗 Link kopieren | copy link

Elementare Sprachbeherrschung:

Temel dil bilgisi:

AnfängerInnen
Yeni başlayan

AnfängerInnen mit Vorkenntnissen
Ön bilgisi olan ama dil öğrenmeye yani başlayan

Selbstständige Sprachbeherrschung:
Bağımsız dil bilgisi:

Fortgeschritten
İleri düzeyde

Gut / weit Fortgeschritten
İyi / daha ileri düzeyde

Kompetente Sprachbeherrschung:

Ehil dil bilgisi:

Fundierte Kenntnisse
Köklü dil bilgisi

Exzellente Kenntnisse
Köklü dil bilgisi

Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf für Menschen ohne Deutschkenntnisse (VAB-O)

Almanca bilmeyenler için işe ve mesleğe hazırlık yılı

🔗 Link kopieren | copy link

Für Jugendliche im Alter von 15 bis 20 Jahren

15 ila 20 yaş arası gençlere yönelik

Deutschprüfung Sprachniveaustufe A2 oder B1

A2 / B1 seviyesinde Almanca sınavı

Anerkennung des Schulabschlusses vom Heimatland

Göç edilen ülkede edinilmiş diplomaların tanınması

Ziele:

Hedefler:

Erwerb von Deutschkenntnissen

Almanca öğrenmek

Kennenlernen der deutschen Kultur und Gesellschaft

Alman kültürünü ve toplumunu tanımak

Lebensführung in Deutschland

Almanya‘da hayat koşulları

Schulische und berufliche Orientierung

Eğitim ve mesleki açıdan yönlendirme

Wenn eine Versetzung in die VAB-R / AV nicht möglich ist:

VAB-R / AV sınıfına geçiş mümkün değilse:

Besuch eines Lehrgangs oder

Bir meslek kursuna veya

Integrationskurses oder

Uyum kursuna devam etmek veya

Berufliche Orientierung und erste berufsbezogene Fähigkeiten und Fertigkeiten in bis zu drei Berufsfeldern
Mesleki yönlendirme ve bir ila üç meslek dalında yetenek ve becerileri geliştirme imkanı

Wenn eine Anerkennung nicht möglich ist:

Diplomaların tanınması mümkün değilse:

Versetzung in eine VAB-R / AV Klasse

VAB-R / AV sınıfına geçiş

Die Schulstandorte ändern sich laufend, da die Anzahl der Klassen ständig dem aktuellen Bedarf angepasst wird. Weitere Informationen über die VAB-O Schulstandorte erhalten Sie im Sekretariat der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule.

Sınıf sayısı ihtiyaca göre değiştiğinden, okulların bulunduğu yer de değişmektedir. VAB-O okulların bulunduğu yerler hakkında daha fazla bilgi Ferdinand-von-Steinbeis-Schule’nın sekretaryasından alabilirsiniz

Telefon: 0731 / 161 3800
sekretariat@fss-ulm.de

Ausbildungsvorbereitung (AV)

Mesleki eğitime hazırlık

🔗 Link kopieren | copy link

Aufnahmevoraussetzungen:

Başvuru koşulları:

SchülerInnen nach einer allgemeinbildenden Schule mit weiterem Förderbedarf

Öğrenciler, kapsamlı destek gerektiren genel eğitim veren bir okuldan sonra

mit oder ohne Hauptschulabschluss

orta okul diploması olan veya olmayan

Ziele:

Hedefler:

Hauptschulabschluss nachholen oder verbessern

orta okul diplomasını sonradan alabilir veya geliştirebilir

Berufliche Orientierung / Praktika in einem Betrieb

Mesleki yönelim/ İş yerinde staj

Betriebe kennenlernen

İş yerlerini tanımak

Enge Betreuung bei der Suche nach Praktika und Ausbildung

Staj ve mesleki eğitim arayışında sıkı danışmanlık

Im Anschluss: berufliche Ausbildung

Ardından mesleki eğitim

Im Anschluss: Weiterführende Schule besuchen

Ardından: Okula devam etmek

Ganztagesklasse mit offenen Lernzeiten

Açık ders saatleri olan tam gün sınıfı

Lernen in eigenem Tempo

Kendi hızında öğrenme

Möglichkeit zu Wiederholen

Tekrarlama olanağı

Schulen und Fachrichtungen (VAB-R oder AV)

Okullar ve bölümleri

🔗 Link kopieren | copy link

Ferdinand-von-Steinbeis-Schule:

Ausbildungsvorbereitung (AV)

Mesleki eğitime hazırlık

RKU Ulm – Berufliche Bildung:

VAB-S (Sonderform) für Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf

VAB-S (özel form) özel pedagojik eğitim desteğine ihtiyacı olan gençler için

Bau

İnşaat

Farbe

Renk

Holz

Ahşap

Gesundheit (medizinisch)

Sağlık (tıbbi)

Nahrung

Gıda

Körperpflege

Vücut bakımı

Robert-Bosch-Schule Ulm:

VAB-R (Regel)

Normal sınıf İşe ve mesleğe hazırlık yılı

Metalltechnik

Metal teknolojisi

Internationaler Bund (IB) – Berufliche Schulen Ulm:

VAB-R (Regel)

İşe / Mesleğe kalifikasyon ve hazırlık yılı
hazırlık yılı

Valckenburgschule:

Ausbildungsvorbereitung (AV)

Mesleki eğitime hazırlık

Max-Gutknecht-Schule:

VAB-S (Sonderform) für Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf

VAB-S (özel form) özel pedagojik eğitim desteğine ihtiyacı olan gençler için

Gesundheit und Pflege

Sağlık ve bakım

Hauswirtschaft und Ernährung

Beslenme ve ev yönetimi

Möglichkeiten

Options

Mögliche berufsvorbereitende Bildungsangebote | Mesleğe hazırlayıcı eğitim olanakları

E

Möglichkeiten nach der Fachschulreife (Mittleren Reife) | Orta okul diploması aldıktan sonraki eğitim olanaklar

E

Berufliche Schulmöglichkeiten nach einer Ausbildung | Meslek eğitimini bitirdikten sonraki eğitim olanakları

E

Möglichkeiten nach dem Hauptschulabschluss | Hauptschule Diploması aldıktan sonra çocuğunuz hangi olanaklara sahiptir?

E

Möglichkeiten nach der Fachhochschulreife, Fachgebundenen Hochschulreife oder Allgemeinen Hochschulreife | Bellli bir dalda veya genel olarak yüksek öğrenime devam etme hakkı edindikten veya lise diploması (Abitur) aldıktan sonraki öğrenim olanakları

E

Steckbriefe | Meslek tasvirleri

Karte Berufliche Schulen und Studium
Map Vocational schools and study