Angebote der Stadt Ulm
Ulm şehrinin olanakları

Kinder- und Familienzentren (KiFaZ)

Çocuk ve aile merkezleri

Kinder- und Familienzentren (KiFaZ) sind Anlaufstellen mit Beratungs- und Bildungsangeboten für die ganze Familie. Die KiFaZ sind vor allem für Familien mit Kindern unter 3 Jahren.
Çocuk ve aile merkezleri (KiFaZ) tüm aile için danışmanlık ve eğitim olanakları sunan ilk başvuru noktalarıdır. KiFaZ özellikle 3 yaşın altında çocukları olan aileler içindir.

Frühkindliche Bildung

Okul öncesi eğitim

🔗 Link kopieren | copy link

Kinder- und Familienzentren (KiFaZ)

Çocuk ve aile merkezleri

Kinder- und Familienzentren (KiFaZ) sind Anlaufstellen mit Beratungs- und Bildungsangeboten für die ganze Familie. Die KiFaZ sind vor allem für Familien mit Kindern unter 3 Jahren. Es gibt viele verschiedene Angebote: Beratung zu Erziehungsfragen, Elterncafés, Vorträge und Workshops, Sportangebote, …

Çocuk ve aile merkezleri (KiFaZ) tüm aile için danışmanlık ve eğitim olanakları sunan ilk başvuru noktalarıdır. KiFaZ özellikle 3 yaşın altında çocukları olan aileler içindir. Farklı seçenekler mevcuttur: Eğitim konuları, ebeveyn kafeleri, konferanslar ve atölyeler, spor olanakları, ….

Familienbüro der Stadt Ulm
Ulmergasse 15
89073 Ulm
Telefon: 0731 / 1615081
0731 / 1615082
familienbuero@ulm.de

Familienbüro

Ulm şehri aile bürosu
Das Familienbüro der Stadt Ulm ist die zentrale Anlaufstelle für Fragen zur vorschulischen Kinderbetreuung. Sie beraten, informieren und vermitteln Kontakte bei der Wahl des richtigen Betreuungsplatzes für Ihr Kind.
Ulm şehrinin aile ofisi, okul öncesi çocuk bakımı ile ilgili sorularınız için merkezi başvuru noktasıdır. Çocuğunuz için doğru bakım yerini seçerken danışmanlık hizmetleri ve bilgi sunar ve bağlantılar kurarlar.

Adressen der Kinder- und Familienzentren (KiFaZ)

Çocuk ve aile merkezlerinin adresleri

Kinder- und Familienzentrum Erika-Schmid-Weg
Erika-Schmid-Weg 3
89075 Ulm
Telefon: 0731 / 20641955
www.ulm-böfingen.de
g.willfort@ulm.de

Kinder- und Familienzentrum Schaffnerstraße
Schaffnerstraße 18/1
89073 Ulm
Telefon: 0731 / 88016467
www.ulm.de
r.hoermann@ulm.de

Kinder- und Familienzentrum Adlerbastei
Grüner Hof 7
89073 Ulm
Telefon: 0731 / 9200018
www.diakonie-ulm.de/kita-faz/familienzentrum-adlerbastei
familienzentrum@adlerbastei.de

Familienzentrum Jörg-Syrlin-Haus
Jörg-Syrlin-Straße 99
89081 Ulm
Telefon: 0731 / 3799237
www.diakonie-ulm.de/kita-faz/familienzentrum-joerg-syrlin-haus/
familienzentrum-jsh@t-online.de

Kinder- und Familienzentrum Wuselvilla
Moltkestraße 14
89077 Ulm
Telefon: 0731 / 9316361
www.awo-ulm.de
familienzentrum@awo-ulm.de

Kinder- und Familienzentrum Wiblingen
Deutsches Rotes Kreuz
Reutlinger Straße 46
89079 Ulm
Telefon: 0172 / 5780571
Iolanda.olah@drk-ulm.de

Offene Lerntreffs für SchülerInnen

Öğrenciler için açık eğitici buluşmalar

Diese Stellen helfen SchülerInnen ab Klasse 5 beim Lernen. Sie motivieren und
fördern sie. Die Lerntreffs sind kostenlos. Ihr Kind muss sich nicht anmelden
.

5. sınıftan itibaren öğrencilere dersleri konusunda yardımcı olan bu danışma merkezleri,
öğrencileri motive eder ve desteklerler. Eğitici buluşmalar ücretsizdir. Çocuğunuzun kayıt
yaptırmasına gerek yoktur.

🔗 Link kopieren | copy link

Offener Lerntreff im AAK
Montag – Mittwoch 13 – 17 Uhr
Donnerstag und Freitag 13 – 16:30 Uhr

Pazartesi – Çarşamba saat 13 – 17 arası
Perşembe ve Cuma saat 13 – 16:30 arası
Frauenstraße 134
89073 Ulm

Offener Lerntreff “Starke Mädchen”
Für Mädchen, nicht für Jungen

Sadece kızlara yöneliktir, erkekler yoktur

Montag und Donnerstag
17 – 19:30 Uhr
Pazartesi ve Perşembe saat 17 – 19:30 arası
Moltkestraße 72
89077 Ulm

Offener Lerntreff Eichbergtreff
Montag, Dienstag und Donnerstag 17 – 18:30 Uhr

Pazartesi, Salı ve Perşembe saat 17 – 18:30 arası
Eichbergplatz 9
89075 Ulm

Offener Lerntreff im Bürgerzentrum Wiblingen

Çarşamba saat 17 – 19 arası
Freitag 14 – 16 Uhr
Cuma saat 14 – 16 arası
Buchauer Straße 12
89077 Ulm

Offener Lerntreff Stadtmitte
Mittwoch und Freitag
15 – 17:30 Uhr

Çarşamba ve Cuma saat 15 – 17:30 arası
Weinhof 6
89075 Ulm

Offener Lerntreff im Café Alma Wiblingen
Donnerstag 17 – 19 Uhr

Perşembe saat 17 – 19 arası
Erenäcker 18
89079 Ulm
Für Auszubildende gibt es ein eigenes Lern-Café:
Mesleki eğitim alanlar için onlara özel bir Çalışma Kafe’si mevcuttur.

Lern-Café
Dienstag und Donnerstag 17:30 – 19 Uhr

Salı ve Perşembe günleri, saat 17:30 – 19 arası

Café JAM
Münsterplatz 21
89073 Ulm
menschlichkeit-ulm@outlook.de

Beratungsstellen

Danışma merkezleri

Eine Beratungsstelle beantwortet Ihre Fragen zu bestimmten Themen. Hier gibt es Orientierung und Unterstützung für die unterschiedlichsten Lebensbereiche. Die Einrichtungen bieten kostenlose Beratungen an.
Danışma merkezleri size belli konularda yardımcı olurlar. Burada bir çok
konuda bilgi alabilir ve destek görebilirsiniz. Kurumlarımız ücretsiz danışmanlık hizmeti sunar.
🔗 Link kopieren | copy link

Schulpsychologische Beratungsstelle

Okul bünyesinde verilen psikolojik danışmanlık hizmeti

Die schulpsychologische Beratungsstelle hilft und unterstützt bei schwierigen schulischen Situationen, bei Schullaufbahnfragen wie z.B. Schulwechsel und Klassenwiederholung, bei Lernproblemen, Schulverweigerung und vieles mehr. Sie beraten SchülerInnen, Eltern und Lehrkräfte. Die Beratung ist kostenfrei und vertraulich.

Okuldaki psikolojik danışman, okulda yaşanan sorunlar, okul seçimi, okul değiştirme, sınıf tekrarı, öğrenim zorlukları ve okula devamsızlık gibi konularda öğrencilere, velilere ve öğretmenlere hizmet verir. Danışmanlık hizmeti ücretsizdir ve gizli tutulur.

Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung
Schulpsychologische Beratungsstelle
Griesbadgasse 30
89073 Ulm
Telefon: 0731 / 27011510
poststelle.spbs-ul@zsl-rs-tue.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Biberach

Biberach Kamu Okulları Müdürlüğü
Das Staatliche Schulamt ist eine untergeordnete Behörde des Kultusministeriums. Seine Aufgabe ist die Schulaufsicht und Beratung der Schulen. Das staatliche Schulamt ist außerdem zuständig für die Lehrerversorgung und für die Verteilung der Lehrkräfte auf die Schulen.
Kamu Okulları Müdürlüğü, Eğitim Bakanlığı’nın bünyesinde yer alan resmi dairelerdir. Görevi okulları denetlemek ve okullara danışmanlık yapmaktır. Kamu Okulları Müdürlüğü aynı zamanda öğretmenlerin okullara yerleştirilmesinden ve yeterli sayıda öğretmen bulunmasından sorumludur.

Staatliches Schulamt Biberach
Rollinstraße 9
88400 Biberach
Telefon: 07351 / 50950
poststelle@ssa-bc.kv.bwl.de

Finanzielle Unterstützung für Familien

Ailere maddi destek

🔗 Link kopieren | copy link
Die MitarbeiterInnen helfen Menschen, die gerade in Deutschland angekommen sind. Sie machen einen Plan, damit die Zugewanderten gut in Deutschland leben können. Es gibt Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen oder der Suche nach dem richtigen Deutschkurs oder der passenden Schule.
Burada çalışan uzmanlar, Almanya’ya yeni gelmiş göçmenler ile görüşüp Almanya’daki yaşamlarını nasıl yürüteceklerini planlarlar. Başvuru formlarını doldururken veya Almanca kursu seçiminde yardımcı olurlar.

Arbeiterwohlfahrt (AWO) Kreisverband Ulm e.V.
Migrationsberatung für erwachsene Zugewanderte (MBE)

Yetişkin göçmenler için göç danışmanlığı
Schillerstraße 28/3
89077 Ulm
Telefon: 0731 / 96798242
awo@awo-ulm.de

Caritas Ulm Migrationsberatung
Migrationsberatung für erwachsene Zugewanderte (MBE)

Yetişkin göçmenler için göç danışmanlığı

Olgastraße 137
89073 Ulm
Telefon: 0731 / 206342
migration@caritas-ulm-alb-donau.de
Sprechzeiten | Çalışma saatleri:
Donnerstag: 9 – 12 Uhr
Perşembe: Saat 9 – 12 arası

Evangelischer Diakonieverband Ulm/Alb-Donau
Diakonische Bezirksstelle Ulm
Migrationsberatung für erwachsene Zugewanderte (MBE)

27 yaşına kadar genç yetişkinler için göç danışmanlığı
Römerstraße 145
89077 Ulm
Telefon: 0731 / 1538500
dbs@kirche-diakonie-ulm.de

IN VIA Jugendmigrationsdienst (JMD)
Migrationsberatung für junge Menschen bis 27 Jahre

27 yaşına kadar genç yetişkinler için göç danışmanlığı

Wengengasse 15
89073 Ulm
Telefon: 0731 / 38852221
jmd.ulm@invia-drs.de
Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung

Telefon ile görüş saati ayarlanabilir

Jugendberatungsstelle

Gençlik danışmanlık merkezi
Die Jugendberatungsstelle ist eine Anlaufstelle für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 27 Jahren aus der Stadt Ulm sowie deren Eltern, Familienmitglieder und andere Bezugspersonen. Sie berät bei persönlichen Problemen, Beziehungskonflikten, Problemen in der Familie, Schwierigkeiten in der Schule oder am Arbeitsplatz. Die Jugendberatungsstelle bietet Beratungen auch online an.
Gençlik danışmanlık merkezi Ulm şehrinde yaşayan 14 ile 27 yaş arası gençler ve genç yetişkinler, ebeveynleri, aile üyeleri ve diğer ilgili kişiler için başvuru noktasıdır. Kişisel sorunlar, ilişki çatışmaları, aile sorunları, okulda veya işte zorluklar konusunda danışmanlık hizmeti sunar. Gençlik danışmanlık merkezi çevrim içi de danışmanlık hizmeti sunar.
Herrenkellergasse 1
89073 Ulm
Telefon: 0731 / 1615450
0731 / 62080
www.jugendberatung.ulm.de
www.jbs-online.ulm.de
jbs@ulm.de

Kontaktstelle Migration

İletişim noktası göç
Sprachkursberatung Sie möchten Deutsch lernen? Wir beraten Sie kostenlos bei der Auswahl des geeigneten Integrationskurses zusammen mit den Migrationsberatungsdiensten und dem Jugendmigrationsdienst.
Dil kursu danışmanlığı Almanca öğrenmek ister misiniz? Uygun entegrasyon kursu seçiminde size göç danışmanlık hizmetleri ve gençlik göç dairesi ile birlikte ücretsiz danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Sprechzeiten | Çalışma saatleri:
Dienstag 10 – 12 Uhr
Donnerstag 14 – 16:30 Uhr

Salı saat 10 – 12 arası
Perşembe saat 14 – 16:30 arası
Schaffnerstraße 17
89073 Ulm
Telefon: 0731 / 1615613
kam@ulm.de

International Office der Universität Ulm

Ulm Üniversitesi Uluslararası Ofisi
Das International Office ist eine zentrale Beratungsstelle über das Studium an der Universität Ulm für internationale Studierende.
Themen sind:

Uluslararası Ofis, yüksek öğrenimini Ulm üniversitesinde yapmak isteyenler için bir danışmanlık bölümüdür.
Konular:

 • Zugang zum Studium für ausländische Studieninteressierte
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için yüksek öğrenime erişim
 • Beratung zu Maßnahmen, die den Studienerfolg erhöhen
 • Yüksek öğrenim başarısını arttıran önlemlerle ilgili tavsiyeler
 • für ausländische Studierende und Studierende mit Migrationshintergrund: Fragen zu Studienfinanzierung, Aufenthaltsrecht, Spracherwerb
 • yabancı uyruklu ve göçmenlik geçmişi olan üniversite öğrencileri için: Öğrenci finansmanı, oturum hakkı, dil edinimi hakkında sorular
Helmholtzstraße 22
89081 Ulm
Telefon: 0731 / 5024444
international@uni-ulm.de

Internationaler Dolmetscherdienst Ulm (IDU)

Ulm uluslararası tercümanlık hizmeti (IDU)

Sie brauchen eine Dolmetscherin/einen Dolmetscher für ein Elterngespräch? Der ehrenamtliche Internationale Dolmetscherdienst Ulm (IDU) unterstützt Sie gern. Bitte informieren Sie die Schule, wenn Sie eine Dolmetscherin/einen Dolmetscher benötigen.

Veli görüşmeleri için tercümana mı ihtiyacınız var? Uluslararası gönüllü tercümanlık hizmeti Ulm (IDU) size memnuniyetle yardımcı olacaktır. Tercümana ihtiyacınız varsa lütfen okulu bilgilendirin.
Schaffnerstraße 17
89073 Ulm
Telefon: 0731 / 1615617
dolmetscher@ulm.de

Kommunaler Sozialer Dienst (KSD)

Belediye Sosyal Hizmetleri (KSD)

Der KSD berät Familien bei Problemen in der Erziehung, bei Trennung und Scheidung. Der KSD vermittelt Angebote, die Familien helfen. Familien in schwierigen Lebenslagen erhalten Beratung und Unterstützung. Bei Gewalt gegen Kinder sorgt der KSD für den Schutz der Kinder.

KSD ailelere ayrılık ve boşanma durumunda eğitim sorunları hakkında tavsiyelerde bulunur. KSD ailelere yardım için teklifler hazırlar. Zor şartlarda yaşayan ailelere tavsiye ve destek verilir. Çocuk istismarında KSD çocukları korumaya alır. Çocuk istismarında KSD çocukları korumaya alır.

Integrationsmanagement

Entegrasyon yönetimi
Das Integrationsmanagement berät geflüchtete Menschen, die seit 2015 in Ulm angekommen sind, in allen Fragen des täglichen Lebens.
Entegrasyon yönetimi, 2015 yılından beri Ulm’e gelen mültecilere günlük yaşamın tüm konuları ile ilgili danışmanlık hizmeti sunar.
In jedem Teil von Ulm (Sozialraum) gibt es eine Erstanlaufstelle. Hier finden Sie auch den KSD und das Integrationsmanagement.
Ulm’un her bölgesinde (sosyal alan) bir ilk başvuru noktası bulunur. Burada KSD ve entegrasyon yönetimini de bulabilirsiniz.

Weststadt, Söflingen, Grimmelfingen, Einsingen, Ermingen, Eggingen
Moltkestraße 20
89077 Ulm
Telefon: 0731 / 1615262

Stadtmitte, Oststadt
Grüner Hof 5
89073 Ulm
Telefon: 0731 / 1615153

Böfingen, Jungingen, Mähringen, Lehr
Haslacher Weg 89/91
89075 Ulm
Telefon: 0731 / 1615249

Eselsberg
Virchowstraße 4
89075 Ulm
Telefon: 0731 / 1615322

Wiblingen, Unterweiler, Gögglingen, Donaustetten
Buchauer Straße 8 – 10
89079 Ulm
Telefon: 0731 / 1615229

Bildung und Teilhabe Paket

Eğitim ve katılım paketi

🔗 Link kopieren | copy link
Die Stadt Ulm unterstützt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen.
Ulm şehri düşük gelirli ailelerden gelen çocukları, ergenleri ve genç yetişkinleri desteklemektedir.
Diese Unterstützung heißt: Leistungen für Bildung und Teilhabe. Viele sagen dazu auch: Bildungs-Paket. Leistung bedeutet hier: Sie müssen weniger bezahlen oder Sie müssen gar nichts bezahlen.
Bu destek programının ismi: Eğitim ve katılıma destek programı’dır. Birçok yerde ismi „Eğitim paketi” olarak geçer. Maddi desteğin bu bağlamdaki anlamı şudur: Sizden indirimli bir ücret alınır veya hiç ücret alınmaz.
Wichtig: Sie müssen unter 25 sein.
Önemli olan: 25 yaşından küçük olmalısınız.

Wofür gibt es die Unterstützung?

Maddi destek alabileceğiniz durumlar şunlardır:

Fahrten zur Schule mit Bus oder Bahn: Wenn die Schule zu weit weg ist. Es gibt genaue Regeln, wie weit die Schule weg sein muss.
Okula gidiş-gelişler için: Okul ve ev arasındaki mesafe çok uzaksa okula gidiş-gelişler için yardım alabilirsiniz. Mesafenin uzaklığı belirlenmiştir.
Ausflüge und Fahrten. Zum Beispiel mit Kita und Schule.
Gezi ve seyahatler. Örneğin KiTa veya okul ile birlikte.
Geld für Sachen für die Schule. Zum Beispiel: Schulranzen, Bücher, Hefte.
Okul ihtiyaçları (okul çantası, kitap ve defter vs.) için para yardımı.
Hilfe beim Lernen: Nachhilfe, wenn die Schule sagt: Ihr Kind braucht Nachhilfe.
Ders çalışırken yardım: Eğer okul, çocuğunuzu özel derse ihtiyacı olduğunu bildirirse, çocuğunuza özel ders aldırma imkanınız vardır.
Mittagessen in Kita und Schule.
KiTa ve okulda öğle yemeği.
Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren
18 yaşından küçük çocuk ve gençler için
Ihr Kind kann aussuchen, was bezahlt werden soll. Zum Beispiel Sport im Verein oder Musikunterricht. Das Geld wird an den Verein oder Kurs gezahlt. Ihr Kind kann einfach mitmachen.
Çocuğunuz desteği ne için kullanmak istediğini kendi seçer. Bu spor derneğindeki bir kurs veya müzik dersi olabilir. Para direkt olarak derneğe veya kursa ödenir. Çocuğunuz istediği kursa katılabilir.

Es werden jeden Monat bis 15 Euro bezahlt.

Her ay 15 Euro’ya kadar ödeme yapılır.

Wer bekommt Hilfe?

Kimler yardım görür?

Sie oder Ihr Kind bekommen:

Siz veya çocuğunuz aşağıdaki yardımlardan birini alıyorsanız:

 • Arbeitslosengeld II
 • İşsizlik parası II
 • Sozialhilfe
 • Sosyal yardım
 • Wohngeld
 • Kira desteği
 • Kinderzuschlag
 • Çocuk zammı
 • Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 • Mülteci yardım kanununa göre para yardımı
Dann können Sie Leistungen aus dem Bildungspaket beantragen
Eğitim pakedi çerçevesindeki yardımlar için başvurabilirsiniz.

Wo stelle ich den Antrag?

Başvuruyu nerede yapabilirim?

Bildung und Teilhabe
Schwambergerstraße 1
89073 Ulm
Zimmer /Oda 13
Telefon: 0731 / 1615220
bildung-teilhabe@ulm.de

Öffnungszeiten
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
8 – 12 Uhr
mittwochs geschlossen
Donnerstag 13 – 17 Uhr

Çalışma saatleri
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma saat 8 – 12 arası
Çarşamba kapalı

Perşembe saat 13 – 17 arası

Sie bekommen Asylbewerberleistungen, dann fragen Sie bitte Ihre Ansprechperson für die Asylbewerberleistungen.

Sığınmacı hizmeti alırsanız, lütfen sığınmacı hizmetlerindeki yetkiliye başvurun.

Lobbycard

Lobbycard

🔗 Link kopieren | copy link
Die LobbyCard ist ein freiwilliges Angebot der Stadt Ulm für alle Ulmer BürgerInnen ab 18 Jahren. Mit der LobbyCard erhalten Sie Ermäßigungen in den Bereichen Freizeit, Konsum, Bildung und Kultur. Beispiele sind:
LobbyCard Ulm şehri tarafından 18 yaş ve üzeri tüm Ulm vatandaşlarına sunulan gönüllü bir hizmettir. LobbyCard ile eğlence, tüketim, eğitim ve kültür alanlarında indirimler kazanırsınız. Örneğin:

Kostenlose Angebote:

Ücretsiz teklifler:

Ulmer Museum
Ulm müzeleri
Kunsthalle Weishaupt
Weishaupt sanat salonu
Stadtbibliothek Ulm
Ulm şehir kütüphanesi

Angebote mit Ermäßigung:

İndirimli teklifler:
Erwachsenenmonatsfahrkarte im Stadtgebiet Ulm/Neu-Ulm
Ulm / Neu-Ulm şehrinde yetişkinlere yönelik aylık bilet
Kita-Gebührenbefreiung
KiTa ücret muafiyeti
Kleiderkammer und Kleideroase des Deutschen Roten Kreuzes
Kızıl Haç’ın ikinci el kıyafet noktaları
Ulmer Sportvereine
Ulm spor kulüpleri
Einkauf in Tafelläden
İndirimli gıda dükkanlarında alışveriş
Zum Beispiel Tafelladen des Deutschen Roten Kreuzes
Kızıl Haç’ın ikinci el kıyafet noktaları
Es gibt mehr als 80 Angebote. Sie erhalten eine Liste mit allen Angeboten mit Ihrer LobbyCard.
80’den fazla teklif mevcuttur. LobbyCard’ınızla birlikte tüm tekliflerin bulunduğu bir liste verilir.

Wer bekommt die Karte?

Bu kart kimlere verilir?

Sie und Ihre Familie

 • bekommen laufende Sozialleistungen (Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Wohngeld, …)
 • devamlı olarak sosyal hizmetler (işsizlik parası II, sosyal yardım, kira yardımı, …) verilir
Oder /veya
 • haben ein geringes Einkommen.
 • düşük gelire sahipsiniz.
Dann können Sie eine Karte abholen.
O halde kartı alabilirsiniz.

Wo erhalten Sie die Karte?

Kartı nereden alabilirsiniz?

In jedem Teil von Ulm (Sozialraum) gibt es eine Erstanlaufstelle. Hier erhalten Sie die LobbyCard.
Ulm’un her bölgesinde (sosyal alan) bir ilk başvuru noktası bulunur. LobbyCard’ı buradan alabilirsiniz.

Weststadt, Söflingen, Grimmelfingen, Einsingen, Ermingen, Eggingen
Moltkestraße 20
89077 Ulm
Telefon: 0731 / 1615262

Stadtmitte, Oststadt
Grüner Hof 5
89073 Ulm
Telefon: 0731 / 1615153

Böfingen, Jungingen, Mähringen, Lehr
Haslacher Weg 89/91
89075 Ulm
Telefon: 0731 / 1615249

Eselsberg
Virchowstraße 4
89075 Ulm
Telefon: 0731 / 1615322

Wiblingen, Unterweiler, Gögglingen, Donaustetten
Buchauer Straße 8 – 10
89079 Ulm
Telefon: 0731 / 1615229

Nestcard

Nestcard

🔗 Link kopieren | copy link
Eltern-Cafés, Workshops und Vorträge helfen Ihnen bei der Unterstützung Ihrer Kinder. Die Stadt Ulm dankt Ihnen, wenn Sie Ihre Kinder unterstützen. Als Dankeschön bekommen Sie eine Prämie, das ist ein Geschenk.
Ebeveyn kafeleri, atölyeler ve konferanslar çocuklarınızı desteklemenize yardımcı olur. Ulm şehri, çocuklarınızı desteklemenize minnettardır. Bir teşekkür olarak bir promosyon alacaksınız, bu bir hediyedir.

Wie erhalten Sie eine Prämie?

Promosyonu nasıl alırsınız?

Sie bekommen eine Nestcard vom Familienbesuch der Ulmer Babytasche. Wenn Sie keine Nestcard haben, können Sie eine Nestcard abholen.

Ulm bebek çantası aile ziyaretinden bir Nestcard alacaksınız. Nestcard’ınız yoksa, ilgili yerden bir Nestcard alabilirsiniz.
Sie besuchen 6 Veranstaltungen zum Thema “Eltern und Kind”. Zum Beispiel: Eltern-Kind-Gruppe oder ein Informationsangebot an der Schule. Die Veranstaltungen sind mit einem Symbol markiert.
“Ebeveynler ve çocuklar” ile ilgili 6 etkinliğe katılıyorsunuz. Örneğin: Ebeveyn-çocuk grubu veya okulda bir bilgilendirme teklifi.. Etkinlikler bir sembol ile işaretlenmiştir.

Ihre Nestcard hat sechs Stempel. Jetzt können Sie eine Prämie bestellen. Prämien sind zum Beispiel: Eintritt in den Tierpark, Fußball mit Pumpe, Schifffahrt mit dem Ulmer Spatz, …

Nestcard’ınızın altı adet damgası vardır. Şimdi bir promosyon siparişi verebilirsiniz. Promosyonlara örnekler: Hayvanat bahçesine giriş bileti, Pompalı futbol topu, Ulmer Spatz ile tekne turu, …
Bei jeder Veranstaltung bekommen Sie einen Stempel oder eine Unterschrift.
Katıldığınız her etkinlikte bir damga veya imza alacaksınız.

Adressen für die Nestcard:

Nestcard adresleri:

Hier können Sie:
Burada:
Nestcard abholen
Nestcard’ınızı alabilirsiniz
Infos zu Veranstaltungen erhalten
Etkinlik hakkında bilgi almak
Prämie bestellen
Promosyon siparişi vermek

Weststadt, Söflingen, Grimmelfingen, Einsingen, Ermingen, Eggingen
Moltkestraße 20
89077 Ulm
Telefon: 0731 / 1615262

Stadtmitte, Oststadt
Grüner Hof 5
89073 Ulm
Telefon: 0731 / 1615153

Böfingen, Jungingen, Mährigen, Lehr
Haslacher Weg 89/91
89075 Ulm
Telefon: 0731 / 1615249

Eselsberg
Virchowstraße 4
89075 Ulm
Telefon: 0731 / 1615322

Wiblingen, Unterweiler, Gögglingen, Donaustetten
Buchauer Straße 8 – 10
89079 Ulm
Telefon: 0731 / 1615229

Bildungsbüro
Zeitblomstraße 7
89073 Ulm
Telefon: 0731 / 1613453

Karte Angebote der Stadt Ulm
Map Programmes offered by the city of Ulm