Berufliche Schulen und Studium
Meslek okulları ve yükseköğrenim

Möglichkeiten nach der Fachschulreife (Mittlere Reife) an beruflichen Schulen
Orta okul diploması sonrası meslek okulları olanakları

Berufskolleg (BK)

Meslek kolejleri

🔗 Link kopieren | copy link

Das Berufskolleg ist eine Vollzeitschule.

Meslek koleji tam günlük bir okuldur.

Ziele:

Hedefler:

die Fachhochschulreife erwerben

Yüksek okula gitme hakkını edinmek

einen Assistenten-Abschluss erwerben (schulische Berufsausbildung)

Asistan diploması almak (meslek okulunda meslek eğitimi)

Berufliche Grundbildung

Temel meslek eğitimi

Ausbildungsplatz oder Studium

Bir iş yerinde meslek eğitimi veya yükseköğrenim

Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf (VAB)

Bir iş yerinde meslek eğitimi veya yükseköğrenim

Weiterführende Schule besuchen

Okula devam etmek

für: Abitur oder fachgebundene Hochschulreife

Amaç: Lise diploması veya belli bölümlerde üniversiteye devam etme hakkı

Voraussetzung: Assistenten-Abschluss

Ön koşul: Asitanlık diploması

Aufnahmevoraussetzungen:

Giriş koşulları:

Werkrealschulabschluss einer Werkrealschule oder

Werkrealschule’den alınmış Werkrealschule diploması

Realschulabschluss (Mittlere Reife) einer Realschule oder

Realschule’den alınmış bir Realschule diploması (orta okul diploması) veya

Fachschulreife einer Berufsfachschule oder

Meslek teknik okulu
diploması (Fachschulreife)

einen gleichwertigen Bildungsstand

veya buna benzer bir eğitim seviyesi

Schulen und Fachrichtungen (BK)

Okullar ve bölümleri

🔗 Link kopieren | copy link

In der Stadt Ulm gibt es viele Möglichkeiten ein Berufskolleg zu besuchen. Jede Schule hat unterschiedliche Schwerpunkte und Fachrichtungen. Eine umfassende Beratung finden Sie bei der Agentur für Arbeit.

Ulm şehrinde çok sayıda meslek koleji mevcuttur. Her okulun ağırlıklı olarak sunduğu konular ve bölümler farklıdır. Bu konuda kapsamlı bilgi almak için Agentur für Arbeit (İş ve işçi bulma kurumu‘na) başvurabilirsiniz.

Akademie für Darstellende Kunst Ulm adk-ulm:

4-jähriges Berufskolleg mit dem Ziel:

4 yıllık meslek koleji hedef:

staatlich anerkannte/r Schauspieler/-in

Devlet onaylı oyuncu

staatlich anerkannte/r Theaterpädagoge/-in

Devlet onaylı tiyatro eğitmeni

staatlich anerkannte/r Regisseur/-in

Devlet onaylı yönetmen

staatlich anerkannte/r Drehbuchautor/-in

Devlet onaylı senarist

staatlich anerkannte/r Dramaturg/-in

Devlet onaylı drama yazarı

1-jähriges Orientierungsjahr + 3-jährige Fachausbildung

1 yıllık yönlendirme + 3 yıllık mesleki eğitim

Aufnahmevoraussetzung: Aufnahmeprüfung

Önkoşul: Giriş sinavını başarıyla vermiş olmak

Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Ulm:

3-jähriges Berufskolleg für Grafikdesign

3 yıllık grafik tasarım meslek koleji

Aufnahmevoraussetzung: Aufnahmeprüfung

Önkoşul: Giriş sinavını başarıyla vermiş olmak

Ziel: staatlich geprüfte/r Grafikdesigner/-in
Mit Zusatzunterricht und Prüfung: Erwerb der Fachhochschulreife

Hedef: Devlet onaylı grafik tasarımcısı
Ek dersler ve sınav ile: yüksek okula devam etme hakkı kazanmak

1-jähriges Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife

yüksek okula devam etme hakkı kazanmak için 1 yıllık meslek koleji

Aufnahmevoraussetzung: abgeschlossene Berufsausbildung

Kabul şartı: tamamlanmış meslek eğitimi

DEB Berufskolleg für PTA:

2-jähriges Berufskolleg für pharmazeutisch-technische Assistenz

2 yıllık farmasötik-teknik yardımcılığı alanında meslek koleji

Ziel: Assistenten-Abschluss
Mit Zusatzunterricht und Prüfung: Erwerb der Fachhochschulreife

Hedef: Asistanlık diploması
Ek dersler ve sınav ile: yüksek okula devam etme hakkı kazanmak

Friedrich-List-Schule Ulm:

1-jähriges Berufskolleg 1 und darauf aufbauend 1-jähriges Berufskolleg 2

Bir yıllık Berufskolleg 1 (meslek koleji) ve ona takriben bir yıllık Berufskolleg 2

Wirtschaft

Ekonomi

Ziel nach 2 Jahren: Fachhochschulreife
Mit Zusatzunterricht und Prüfung: Assistenten-Abschluss

2 yıl sonraki hedef: yüksek okula devam etme hakkı kazanmak
Ek dersler ve sınav ile: yüksek okula devam etme hakkı kazanmak

Internationaler Bund (IB) – Berufliche Schulen Ulm:

1-jähriges Berufskolleg 1 und darauf aufbauend 1-jähriges Berufskolleg 2

Bir yıllık Berufskolleg 1 (meslek koleji) ve ona takriben bir yıllık Berufskolleg 2

Wirtschaft

Ekonomi

1-jähriges Berufskolleg für Sozialpädagogik

1 yıllık sosyal pedagoji alanında meslek koleji

Ziel nach 2 Jahren: Fachhochschulreife
Mit Zusatzunterricht und Prüfung:
Assistenten-Abschluss

2 yıl sonraki hedef: yüksek okula devam etme hakkı kazanmak
Ek dersler ve sınav ile:
Asistanlık diploması

Katholische Fachschule für Sozialpädagogik:

2-jähriges Berufskolleg für Sozialpädagogik + 1 Jahr
Berufspraktikum

2 yıllık sosyal pedagoji alanında meslek koleji + 1 yıl meslek stajı

3-jähriges Berufskolleg für Sozialpädagogik praxisintegriert

3 yıllık sosyal pedagoji alanında meslek koleji pratik entegrasyonu

Aufnahmevoraussetzung hier speziell: Mittlere Reife und Abschluss des 1-jährigen Berufskollegs für Sozialpädagogik

Bu alana özel kabul şartı: Orta okul yeterliliği ve 1 yıllık sosyal pedagoji meslek koleji diploması

Ziel: staatlich anerkannte/r Erzieher/-in
Mit Zusatzunterricht und Prüfung: Erwerb der Fachhochschulreife

Hedef: devlet onaylı eğitmen
Ek dersler ve sınav ile: yüksek okula devam etme hakkı kazanmak

Vorbereitung für die Fachschule für Sozialpädagogik (Berufskolleg)

Sosyal pedagoji alanında meslek okul hazırlık (meslek koleji)

ProGenius Private Berufliche Schule Ulm:

1-jähriges Kaufmännisches Berufskolleg 1 und darauf aufbauend
1-jähriges Kaufmännisches Berufskolleg 2

yıllık ticari meslek koleji
1 ve devamında 1 yıllık ticari meslek koleji 2

Wirtschaft

Ekonomi

Ziel nach 2 Jahren: Erwerb der Fachhochschulreife
Mit Zusatzunterricht und Prüfung: Assistenten-Abschluss

2 yıl sonraki hedef: yüksek okula devam etme hakkı kazanmak
Ek dersler ve sınav ile: yüksek okula devam etme hakkı kazanmak

2-jähriges Kaufmännisches Berufskolleg Fremdsprachen

2 yıllık meslek koleji yabancı diller

Wirtschaft und Fremdsprachen

Ekonomi ve yabancı diller

Ziel: Erwerb der Fachhochschulreife
Mit Zusatzunterricht und Prüfung: Assistenten-Abschluss

Hedef: yüksek okula devam etme hakkı kazanmak
Ek dersler ve sınav ile: yüksek okula devam etme hakkı kazanmak

1-jähriges Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife

yüksek okula devam etme hakkı kazanmak için 1 yıllık meslek koleji

Aufnahmevoraussetzung: abgeschlossene Berufsausbildung

Kabul şartı: tamamlanmış meslek eğitimi

Robert-Bosch-Schule Ulm:

1-jähriges Kaufmännisches Berufskolleg 1 und darauf aufbauend
1-jähriges Kaufmännisches Berufskolleg 2

yıllık ticari meslek koleji
1 ve devamında 1 yıllık ticari meslek koleji 2

Technik

Teknik

Ziel nach 2 Jahren: Erwerb der Fachhochschulreife
Mit Zusatzunterricht und Prüfung: Assistenten-Abschluss

2 yıl sonraki hedef: yüksek okula devam etme hakkı kazanmak
Ek dersler ve sınav ile: yüksek okula devam etme hakkı kazanmak

3-jähriges Berufskolleg für Elektronik (dual)

Elektronik alanında 3 yıllık meslek koleji (çift)

Aufnahmevoraussetzung: Ausbildungsvertrag

Kabul şartı: Meslek eğitim sözleşmesi

Ziel: Berufskollegiat/-in und Facharbeiter/-in
Mit Zusatzunterricht und Prüfung: Erwerb der Fachhochschulreife

Hedef: Meslek yüksek okulu ve vasıflı işçi
Ek dersler ve sınav ile: yüksek okula devam etme hakkı kazanmak

2-jähriges Berufskolleg für Informations- und Kommunikationstechnik

2 yıllık bilgi ve iletişim teknolojisi meslek koleji

Ziel: Assistenten-Abschluss
Mit Zusatzunterricht und Prüfung: Erwerb der Fachhochschulreife

Hedef: Asistanlık diploması
Ek dersler ve sınav ile: yüksek okula devam etme hakkı kazanmak

Valckenburgschule Ulm:

2-jähriges Berufskolleg für Pflege

2 yıllık bakım hizmetleri meslek koleji

Ziel: Erwerb der Fachhochschulreife

Hedef: yüksek okula devam etme hakkı kazanmak

1-jähriges Duales Berufskolleg Soziales

1 yıllık çift meslek koleji sosyal

Ziel: 1-jähriges Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife

Hedef: yüksek okula devam etme hakkı kazanmak için 1 yıllık meslek koleji

Aufnahmevoraussetzung: Praktikumsvertrag in einer sozialen Einrichtung

Kabul şartı: Sosyal bir kurum ile yapılmış staj sözleşmesi

1-jähriges Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife

yüksek okula devam etme hakkı kazanmak için 1 yıllık meslek koleji

Wirtschaft

Ekonomi

Biologie

Biyoloji

Aufnahmevoraussetzung: abgeschlossene Berufsausbildung

Kabul şartı: tamamlanmış meslek eğitimi

Zentrum für Gestaltung:

3-jähriges Berufskolleg für Grafikdesign

3 yıllık grafik tasarım meslek koleji

Aufnahmevoraussetzung: Aufnahmeprüfung

Önkoşul: Giriş sinavını başarıyla vermiş olmak

Ziel: staatlich geprüfte/r Grafik Designer/-in
Mit Zusatzunterricht und Prüfung: Erwerb der Fachhochschulreife

Hedef: Devlet onaylı grafik tasarımcısı
Ek dersler ve sınav ile: yüksek okula devam etme hakkı kazanmak

3-jähriges Berufskolleg für Mode und Design

3 yıllık moda tasarım meslek koleji

Aufnahmevoraussetzung: Aufnahmeprüfung

Önkoşul: Giriş sinavını başarıyla vermiş olmak

Ziel: staatlich geprüfte/r Mode Designer/-in
Mit Zusatzunterricht und Prüfung: Erwerb der Fachhochschulreife

Hedef: devlet onaylı moda tasarımcısı
Ek dersler ve sınav ile: yüksek okula devam etme hakkı kazanmak

2-jähriges Berufskolleg für Technische Dokumentation

2 yıllık teknik dokümantasyon meslek koleji

Ziel: staatlich geprüfte/r Technische/r Kommunikationsassistent/-in
Mit Zusatzunterricht und Prüfung: Erwerb der Fachhochschulreife

Hedef: devlet onaylı teknik iletişim asistanı
Ek dersler ve sınav ile: yüksek okula devam etme hakkı kazanmak

3-jährige Berufliche Gymnasien (BG)

3 yıllık meslek lisesi (Gymnasium)

🔗 Link kopieren | copy link

Berufliche Gymnasien sind Vollzeitschulen, die zur allgemeinen Hochschulreife (Abitur) führen.

Meslek liseleri tam günlük okullardır. Meslek lisesinden mezun olanlar, lise diploması alırlar (Abitur) ve üniversiteye devam etme hakkını elde ederler.

Ziele:

Hedefler:

nach 3 Jahren das Abitur(die Hochschulreife) erwerben

Üç yıl sonra Abitur (lise diploması) edinmek

Berufliche Grundbildung

Temel meslek eğitimi

Studium oder Ausbildung

Yükseköğrenim veya meslek eğitimi

In speziellen Fällen: nach 2 Jahren plus 6-monatigem affinem Praktikum oder einer abgeschlossenen Berufsausbildung ist eine Anerkennung der Fachhochschulreife möglich

Özel durumlarda, mesela 2 yıl artı 6 aylık ilgili bir staj sonrasında veya meslek eğitimini tamamlandıktan sonra, yüksek öğrenimine devam etme hakkı tanınabilir

Zugangsvoraussetzungen:

Giriş koşulları:

Realschulabschluss einer Realschule oder

Realschule’den
mezun olmuş
olmak veya

Abschluss nach der 10. Klasse einer Werkrealschule oder

10. sınıftan sonra alınan bir Werkrealschule diploması veya

Fachschulreife einer Berufsfachschule oder

Yüksek meslek okulu diploması ve yüksek okula devam etme hakkı veya

Versetzungszeugnis in die Klasse 10 eines achtjährigen Gymnasiums oder

Sekiz yıllık bir Gymnasiumun 10. sınıfına geçiş karnesi veya

Versetzungszeugnis in die Klasse 11 eines neunjährigen Gymnasiums

Dokuz yıllık bir Gymnasiumun 11. sınıfına geçiş karnesi

Höchstalter: Aufnahme nur möglich, wenn bei Schuljahresbeginn das 19. Lebensjahr oder bei einer Berufsausbildung das 22. Lebensjahr noch nicht vollendet wurde.

Yaş sınırı: Okula kayıt, söz konusu öğrenci ders yılı başladığında 19 yaşını bitirmediyse mümkündür. Öğrenci meslek eğitimi gördüyse yaş sınırı 22’dir.

6-jährige Berufliche Gymnasien (BG)

6 yıllık meslek lisesi (Gymnasium)

🔗 Link kopieren | copy link

Zugangsvoraussetzungen:

Giriş koşulları:

Vom Gymnasium: Versetzungszeugnis in Klasse 8 (ohne Aufnahmeprüfung)

Öğrenci Gymnasium’dan geliyorsa: 8. sınıfta geçiş karnesi (giriş sınavına gerek kalmaz)

Von der Realschule: Versetzungszeugnis in Klasse 8 (je nach Noten mit oder ohne Aufnahmeprüfung)

Öğrenci Realschule’den geliyorsa: 8. sınıfta geçiş karnesi (giriş sınavındaki notlara veya diğer notlara bakaraktan)

Von der Haupt- und Werkrealschule: Versetzungszeugnis in Klasse 8 (mit Aufnahmeprüfung)

Öğrenci Werkrealschule veya Hauptschule’den geliyorsa: 8. sınıfta geçiş karnesi (giriş sınavı ile)

Für weitere BewerberInnen gilt die Versetzungsordnung.

Diğer başvurularda sınıf geçme tüzüğüne göre hareket edilir.

Schulen und Fachrichtungen (BG)

Okullar ve bölümleri

🔗 Link kopieren | copy link

Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Ulm:

3-jähriges Technisches Gymnasium (TG)

3 yıllık teknik lise

Gestaltungs- und Medientechnik

Tasarım ve medya tekniği

Robert-Bosch-Schule Ulm:

3-jähriges Technisches Gymnasium (TG)

3 yıllık teknik lise

Mechatronik

Mekatronik

Informationstechnik

Bilgi tekniği

Technik und Management

Teknik ve yönetim

6-jähriges Technisches Gymnasium (TG)

6 yıllık teknik lise

ProGenius Private Berufliche Schule Ulm:

3-jähriges Sozial- und
Gesundheitswissenschaftliches
Gymnasium

3 yıllık sosyal ve sağlık
bilimleri lisesi

Soziales

Sosyal

Gesundheit

Sağlık

3-jähriges Wirtschaftsgymnasium (WG)

3 yıllık ekonomi meslek lisesi

Friedrich-List-Schule Ulm:

3-jähriges Wirtschaftsgymnasium (WG)

3 yıllık ekonomi meslek lisesi

Wirtschaft

Ekonomi

Internationale Wirtschaft

Uluslararası ekonomi

Finanzmanagement

Finans yönetimi

6-jähriges Wirtschaftsgymnasium (WG)

6 yıllık ekonomi lisesi

Möglichkeiten

Options

Mögliche berufsvorbereitende Bildungsangebote | Mesleğe hazırlayıcı eğitim olanakları

E

Möglichkeiten nach der Fachschulreife (Mittleren Reife) | Orta okul diploması aldıktan sonraki eğitim olanaklar

E

Berufliche Schulmöglichkeiten nach einer Ausbildung | Meslek eğitimini bitirdikten sonraki eğitim olanakları

E

Möglichkeiten nach dem Hauptschulabschluss | Hauptschule Diploması aldıktan sonra çocuğunuz hangi olanaklara sahiptir?

E

Möglichkeiten nach der Fachhochschulreife, Fachgebundenen Hochschulreife oder Allgemeinen Hochschulreife | Bellli bir dalda veya genel olarak yüksek öğrenime devam etme hakkı edindikten veya lise diploması (Abitur) aldıktan sonraki öğrenim olanakları

E

Steckbriefe | Meslek tasvirleri

Karte Berufliche Schulen und Studium
Map Vocational schools and study