Grundschulen
İlkokul

Das Schulgesetz von Baden-Württemberg schreibt vor, dass alle Kinder mit 6 Jahren in die Schule kommen. Diese Grundschule dauert in der Regel 4 Jahre.

İlkokul genelde 4 yıl sürer. İlkokul genelde 4 yıl sürer.

Vorbereitungsklasse (VKL)

Hazırlık sınıfı

Ihr Kind kann kein Deutsch sprechen oder nur sehr wenig, dann kann Ihr Kind eine Vorbereitungsklasse besuchen. In der VKL lernen die Kinder Deutsch zu sprechen, zu schreiben und zu lesen.

Çocuğunuz hiç Almanca bilmiyorsa veya Almancası yetersizse bir hazırlık sınıfına yazılabilir. Hazırlık sınıfında çocuklar Almanca konuşmayı, yazmayı ve okumayı öğrenirler.

In Ulm gibt es auch Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren. Kinder mit besonderen Bedürfnissen können dort lernen: Kapitel Sonderpädagogische Bildungsangebote.

Ulm’da aynı zamanda özel eğitim ve danışmanlık merkezleri de var. Sadece özel gereksinimli çocuklar orada eğitim görebilir.Örneğin engelli çocuklar.

Dauer, Einschulungsalter

Okul süresi, okula başlama yaşı

🔗 Link kopieren | copy link

In Deutschland müssen alle Kinder zur Schule gehen. Die Schulpflicht beginnt im September des Jahres, in dem Ihr Kind 6 Jahre alt wird.

Almanya’da tüm çocukların okula gitmesi zorunludur. Çocuğunuz altı yaşını bitirdiği yılın Eylül ayında okula başlar.

Diese Grundschule dauert in der Regel 4 Jahre.

İlkokul genelde 4 yıl sürer.

Hier lernen Kinder:

İlkokulda çocuklar şunları öğrenir:

Deutsch

Almanca

Mathematik

Matematik

Englisch

Almanca

Sachunterricht

Alan dersi

Kunst und Werken

Sanat eğitimi ve el işi

Musik

Müzik

Bewegung, Spiel und Sport

Oyun ve Spor dersi

Din bilgisi

Din bilgisi

Stichtag

Zorunlu kayıt tarihi

🔗 Link kopieren | copy link

Ein Kind wird mit 6 Jahren eingeschult. Der Stichtag legt fest, ab wann ein Kind zur Schule gehen muss.

Çocuğunuz altı yaşında okula başlar. Zorunlu kayıt tarihi çocuğunuzun doğum tarihine göre değişir.

Alle Kinder, die bis zum 31. Juli des Einschulungsjahres den 6. Geburtstag feiern, sind zum Besuch einer Grundschule verpflichtet.

31 Temmuz tarihinden önce 6. yaş gününü kutlayan tüm çocukların ilkokula kaydolması zorunludur.

Ab 2022 ist der Stichtag am 30. Juni.

2022 yılından itibaren zorunlu kayıt tarihi 30 Haziran’dır.

Kinder, die nach dem 31. Juli 6 Jahre alt werden, gehen erst ein Jahr später zur Schule. Wenn Eltern wünschen, dass das Kind früher zur Schule geht, können sie einen Antrag auf vorzeitige Einschulung stellen.

31 Temmuz tarihinden sonra 6 yaşını bitiren çocuklar, bir yıl sonra okula yazdırılır. Eğer veliler çocuklarının bir yıl evvel okula başlamasını arzu ederlerse bu yönde bir dilekçe verebilirler.

Schulanmeldung

Okul kaydı

🔗 Link kopieren | copy link

Die Schule beginnt im September.

Okul Eylül’de başlıyor.

In Ulm gibt es 27 Grundschulen, die in Schulbezirke eingeteilt sind.

Ulm’da 27 ilkokul vardır. İlkokullar şehrin belli semtlerinde bulunur.

In welche Grundschule Ihr Kind geht, richtet sich nach Ihrer Wohnadresse.

Çocuğunuzun devam edeceği ilkokul, oturduğunuz yere göre belirlenir.

Im Frühjahr müssen Sie Ihr Kind an der Schule in Ihrer Nähe anmelden.

İlkbaharda çocuğunuzu size en yakın ilkokula kaydettirmeniz gerekmektedir.

Den genauen Termin zur Anmeldung teilen die Grundschulen mit.

Kayıt tarihi ilkokullar tarafından velilere yazılı olarak bildirilir.

Wenn Sie unterjährig nach Ulm kommen, melden Sie Ihr Kind auch an der Schule in Ihrer Nähe an.

Yıl içinde Ulm’a gelirseniz, yine de çocuğunuzu yakınınızdaki okula kaydettirin.

Schuleingangsuntersuchung

Çocuğun okula başlayacak durumda olduğunu teyid eden muayane

🔗 Link kopieren | copy link

Vor dem Schulbeginn findet in der KiTa noch eine Untersuchung Ihres Kindes durch einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin vom Gesundheitsamt statt. Zu diesem Termin erhalten Sie eine Einladung.

Okula başlamadan önce çocuğunuz ana okulunda Sağlık Müdürlüğü’nden gelen bir çocuk doktoru tarafından muayene edilecektir. Muayene tarihi size bildirilecektir.

Seh- und Hörtest

Görme ve Duyma testi

Sprachtest

Konuşma testi

Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Motorik
überprüfen

Algılama, dikkat,
hareket kabiliyetinin değerlendirilmesi

Körpergröße und Gewicht messen

Boy ve kilo ölçümü

Vorbereitungsklassen

Hazırlık sınıfları

🔗 Link kopieren | copy link

Ihr Kind kann kein Deutsch sprechen oder nur sehr wenig? Dann kann Ihr Kind eine Vorbereitungsklasse besuchen.

Çocuğunuz hiç Almanca bilmiyorsa veya Almancası yetersizse bir hazırlık sınıfına yazılabilir.

In der Vorbereitungsklasse lernen die Kinder Deutsch sprechen, schreiben und lesen.

Hazırlık sınıfında çocuklar Almanca konuşmayı, yazmayı ve okumayı öğrenirler.

sprechen

konuşmak

schreiben

yazmak

lesen

okumak

Weitere Informationen bekommen Sie bei:

Daha fazla bilgi almak için:

Albrecht-Berblinger-Gemeinschaftsschule
Römerstraße 50
89077 Ulm

Frau /BayanToupheksis
Telefon: 0731 / 161 35 18
f.toupheksis@ulm.de

Betreuungsangebote

Etüt olanakları

🔗 Link kopieren | copy link

An allen Ulmer Grundschulen gibt es eine Betreuung vor und nach dem Unterricht für Ihr Kind. Es gibt viele verschiedene Angebote. Die genauen Betreuungszeiten richten sich nach der Betreuungsform der Schule. Bitte fragen Sie bei Ihrer Schule nach.

Ulm’daki tüm ilkokullarda ders öncesi ve sonrasında çocuğunuz için etüt hizmeti verilir. Farklı seçenekler mevcuttur. Kesin etüt zamanları okulun verdiği etüt hizmetine göre değişir. Lütfen okulunuz ile görüşün.

Verlässliche Grundschule

Güvenilir ilkokul

Vor und nach dem vormittäglichen Unterricht:
7:30 – 8:30 Uhr und 12 – 14 Uhr
mit Mittagessen | Betreuung und Mittagessen kostenpflichtig

Öğleden önceki derslerden önce ve sonra:
Saat 7:30 – 8:30 ile 12 – 14 arasında
Öğle yemeği dahildir | Etüt ve öğle yemeği ücretlidir

Verlässliche Grundschule und flexible
Nachmittagsbetreuung

Güvenilir ilkokul ve öğleden sonra esnek etütler

Auch am Nachmittag:
7:30 – 8:30 Uhr und 12 – 17 Uhr
mit Mittagessen | Betreuung und Mittagessen kostenpflichtig

Öğleden sonra da:
Saat 7:30 – 8:30 ve 12 – 17 arası
Öğle yemeği dahildir | Etüt ve öğle yemeği ücretlidir

Ganztagsschule

Tam gün okul

Vor und nach dem vormittäglichen Unterricht:
7:30 – 8:30 Uhr und 12 – 14 Uhr
mit Mittagessen | Betreuung und Mittagessen kostenpflichtig

Öğleden önceki derslerden önce ve sonra:
Saat 7:30 – 8:30 ile 12 – 14 arasında
Öğle yemeği dahildir | Etüt ve öğle yemeği ücretlidir

Ferienbetreuung

Tatillerde etüt hizmeti

Vor und nach dem vormittäglichen Unterricht:
7:30 – 8:30 Uhr und 12 – 14 Uhr
mit Mittagessen | Betreuung und Mittagessen kostenpflichtig

Öğleden önceki derslerden önce ve sonra:
Saat 7:30 – 8:30 ile 12 – 14 arasında
Öğle yemeği dahildir | Etüt ve öğle yemeği ücretlidir

Leistungsbeurteilung

Değerlendirme

🔗 Link kopieren | copy link

Die Kinder bekommen pro Schuljahr zwei Zeugnisse, am Ende des ersten Halbjahres und am Ende des Schuljahres.

Çocuklar birinci sömestr sonunda ve ders yılı sonunda olmak üzere yılda iki defa karne alırlar.

Das Halbjahreszeugnis gibt es im Februar. Das Endjahreszeugnis im Sommer.

Yarı yıl karnesi Şubat’ta verilir. Yıl sonu karnesi yazın verilir.

 

In der Schule gibt es mündliche und schriftliche Leistungen.

Okulda yazılı ve sözlü değerlendirmeler yapılır.

mündlich

sözlü

schriftlich

yazılı

Die Noten gehen von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend).

Verilen notlar 1 (pekiyi) ve 6 (yetersiz) arasındadır.

1

sehr gut

Pekiyi

2

gut

İyi

3

befriedigend

Orta

4

ausreichend

Yeterli

5

mangelhaft

Zayıf

6

ungenügend

Yetersiz

Zeugnisse

Karneler

🔗 Link kopieren | copy link

In der Klasse 1 und 2 gibt es keine Noten, sondern Schulberichte.
Das sind schriftliche Beurteilungen durch die Klassenlehrkraft.

Birinci ve ikinci sınıfta öğrenciler notla değil yazılı bir şekilde değerlendirilir.
Çocuğunuzun yazılı değerlendirmesini sınıf öğretmeni yapar.

XXX = Unterschrift Erziehungsberechtigte

XXX = Veli imzası

Deutsch

Almanca

Mathematik

Matematik

Am Ende der Klasse 2 erhalten die Kinder zusätzlich Noten in Deutsch und Mathematik.

İkinci sınıfı bitirdiklerinde çocuklar Almanca ve Matematik dersinde yazılı değerlendirmenin yanısıra notla değerlendirilirler.

In der Klasse 3 und 4 gibt es Noten in allen Fächern.

Üçüncü ve dördüncü sınıfta tüm dersler notla değerlendirilir.

_________ = Bemerkungen

_________ =Not

XXX = Unterschrift Erziehungsberechtigte

XXX = Veli imzası

Empfehlung für die weiterführende Schule

Ortaokul seçiminde öğretmenlerin tavsiyesi

🔗 Link kopieren | copy link

Nach der Grundschule müssen alle Kinder auf eine weiterführende Schule gehen. Welche geeignet ist, entscheidet sich in der Klasse 4 der Grundschule.

İlkokulu bitirdikten sonra tüm çocuklar orta dereceli bir okula devam etmekle yükümlüdür. Çocuğunuza hangi orta dereceli okula uygun olduğu ilkokul dördüncü sınıfta belli olur.

Wichtig für die Schulwahl sind:

Okul seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

Ausdauer

Dirayet

Konzentration

Konsantre olabilmek

abstraktes Denken

Soyut düşünme kabiliyeti

Neugier

Merak

Sprachbegabung

Yabancı dil öğrenmeye yatkınlık

handwerkliche
Begabung

El becerisi

künstlerische
Begabung

Sanata yatkınlık

Berufswunsch

Arzu edilen meslek

Eltern erhalten mit dem Halbjahreszeugnis der Klasse 4 eine Empfehlung für eine weiterführende Schule.

Sınıf öğretmeni, 4.sınıftaki yarı yıl karnesi çerçevesinde velilere, çocuklarına uygun orta dereceli bir okul tavsiye eder.

Schularten

Okul türleri

🔗 Link kopieren | copy link

Es gibt in Ulm verschiedene Schularten:

Ulm’da farklı okul tipleri vardır.

Informations- und Beratungsangebote für Eltern

Velilere yönelik bilgilendirme ve danışma olanakları

🔗 Link kopieren | copy link

Eltern erhalten mit dem Halbjahreszeugnis der Klasse 4 eine Empfehlung für eine weiterführende Schule.

Sınıf öğretmeni, 4.sınıftaki yarı yıl karnesi çerçevesinde velilere, çocuklarına uygun orta dereceli bir okul tavsiye eder.

Eltern können sich zusätzlich von einer unabhängigen Beratungslehrkraft in der Klasse 4 beraten lassen.

Veliler bu konuda ayreten dördüncü
sınıfta sınıf öğretmenin dışında bağımsız bir öğretmene danışabilirler.

Eltern erhalten mit dem Halbjahreszeugnis der Klasse 4 eine Empfehlung für eine weiterführende Schule. In der Grundschulempfehlung empfiehlt die Grundschule, welche Schule Ihr Kind fortan besuchen soll.

Sınıf öğretmeni, 4.sınıftaki yarı yıl karnesi çerçevesinde velilere, çocuklarına uygun orta dereceli bir okul tavsiye eder. İlkokulda verilen tavsiyeler çerçevesinde ilkokul çocuğunuzun bundan sonra gideceği okul ile ilgili tavsiyede bulunur.

Eltern und Kind treffen die Entscheidung über die weiterführende Schule.

Çocuğun hangi orta dereceli okula devam edeceğinin kararını veliler çocuklarıyla beraber verirler.

Karte Grundschulen
Map Primary Schools