Sonderpädagogische Bildungsangebote
Özel eğitim merkezleri

In Ulm gibt es auch sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren. Nur Kinder mit besonderen Bedürfnissen können dort lernen. Zum Beispiel Kinder mit Behinderung.
Ulm’da aynı zamanda özel eğitim ve danışmanlık merkezleri de var. Sadece özel gereksinimli çocuklar orada eğitim görebilir. Örneğin engelli çocuklar.
Wenn die Eltern wollen, kann das Kind in ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum gehen. Es gibt besondere Lehrkräfte und Hilfe.
Ebeveynler isterse, çocukları özel pedagojik eğitim ve danışma merkezlerine gidebilir. Orada özel eğitmenlerden yardım alabilirler.

Aber:

Kinder mit Behinderung müssen nicht in ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum gehen. Sie können auch auf die normale Schule gehen, das heißt dann: Inklusion.

Ancak:

Engelli çocukların özel pedagojik eğitim ve danışma merkezine gitmesi zorunlu değildir. Normal okula da gidebilirler, bunun adı: İnklusyon

In Ulm gibt es auch Sonderpädagogische Frühberatungsstellen und Schulkindergärten.
Hier finden Kinder mit besonderen Bedürfnissen von 0 – 6 Jahren und deren Eltern Beratung und Unterstützung.
Ulm’da ayrıca özel erken danışmanlık merkezleri ve okul içi anaokulları da bulunmaktadır. Burada, özel ihtiyaçları olan 0 – 6 yaş arası çocuklar ve onların ebeveynleri danışmanlık ve destek bulabilirler: Bölüm özel eğitim merkezleri
🔗 Link kopieren | copy link

Karte Sonderpädagogische Bildungsangebote
Map Special education offerings