Weiterführende Schulen
Ortaöğretim okulları

In Baden-Württemberg gibt es verschiedene weiterführende Schularten:

  • Haupt-/Werkrealschule
  • Realschule
  • Gymnasium
  • Gemeinschaftsschule

Baden-Württemberg’de çeşitli orta öğretim okul tipleri vardır:

  • Hauptschule ve Werkrealschule
  • Realschule
  • Gymnasium
  • Bütünsel okul
Deutschland hat ein durchlässiges Schulsystem, das heißt jedes Kind kann die Schulart wechseln.
Almanya’daki okul sistemi, öğrencilere bir okul türünden diğerine geçme olanağı sağlamaktadır.

In Ulm gibt es auch sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren. Kinder mit besonderen Bedürfnissen können dort lernen: Kapitel Sonderpädagogische Bildungsangebote

Ulm’da aynı zamanda özel eğitim ve danışmanlık merkezleri de var. Özel gereksinimli çocuklar orada eğitim görebilir: Bölüm Özel eğitim merkezleri

Anmeldeverfahren

Registration process

🔗 Link kopieren | copy link
Eltern erhalten zusätzlich zum Halbjahreszeugnis der Klasse 4 von der Klassenlehrkraft eine Empfehlung für eine weiterführende Schule.
Sınıf öğretmeni, dördüncü sınıftaki yarıyıl karnesi çerçevesinde velilere, orta dereceli bir okul tavsiye eder.
Eltern werden in Elternabenden über die weiterführenden Schulen in Ulm informiert.
Velilerle akşam yapılan veli toplantıları çerçevesinde Ulm’daki orta dereceli okullar tanıtılır.
Eltern können sich zusätzlich von der besonders qualifizierten Beratungslehrkraft in der Klasse 4 beraten lassen.
Veliler dördüncü sınıfta bu konuda ayreten vasıflı bir öğretmene danışabilirler.
Es gibt Anmeldetermine an den weiterführenden Schulen. Die Termine erfahren Sie in Ihrer Grundschule.
Orta dereceli okullara kayıt tarihleri bellidir. Kayıt tarihlerini ilkokulda öğrenebilirsiniz.
Eltern und Kinder besuchen Elterninformationstage an den weiterführenden Schulen.
Veliler ve çocuklar orta dereceli okulların düzenlediği veli bilgilendirme günlerine katılırlar.
Eltern und Kind entscheiden sich für eine Schulart und eine Schule.
Ebeveynler çocuklarıyla birlikte çocuğun hangi okul tipine ve okula devam edeceğine karar verirler.
Eltern melden ihr Kind an der gewünschten Schule an.
Veliler çocuklarını tercih ettikleri okula kaydettirirler.

Haupt- und Werkrealschule

Hauptschule ve Werkrealschule

Die Werkrealschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 bis 9.

„Werkrealschule“ olarak adlandırılan okullar, 5. – 10. sınıfı, „Hauptschule“ 5. – 9. sınıfı kapsar.

Besonderheiten einer Haupt- und Werkrealschule

Hauptschule ve Werkrealschule’nin özellikleri

🔗 Link kopieren | copy link

Vermittlung von Allgemeinbildung

Temel genel eğitim verir

Lernen einer Fremdsprache (Englisch)

Yabancı dil kazandırır (İngilizce)

Vorbereitung auf eine Berufsausbildung

Mesleki eğitime hazırlık

Praktika in Betrieben und Unternehmen

İşletmelerde ve şirketlerde staj yapma imkanı sunar

Individuelle Förderung

Bireysel destek verir

Lehrkräfte helfen bei der Berufswegeplanung.

Eğitimciler öğrencilere meslek eğitimini planlama konusunda yardımcı olur.

Schulfächer

Dersler

Deutsch

Almanca

Mathematik

Matematik

Englisch

İngilizce

Religion oder Ethik

Din veya Ahlak bilgisi

Materie-Natur-Technik

Madde- Doğa- Teknik

Wirtschaft-Arbeit-Gesundheit

Ekonomi İş dünyası- Sağlık

Welt-Zeit-Gesellschaft

Dünya- Zaman- Toplum

Musik-Sport-Gestaltung

Müzik- Spor- Tasarım

Welchen Abschluss kann Ihr Kind machen?

Çocuğunuz hangi diplomayı alabilir?

Hauptschulabschluss am Ende von Klasse 9.

9. sınıftan sonra Hauptschule-Diploması.

Werkrealschulabschluss am Ende von Klasse 10.

10. sınıfın sonunda „Werkrealschule- Diploması” almak mümkündür.

Was kann Ihr Kind nach der Haupt- und Werkrealschule machen?

Çocuğunuz Hauptschule ve Werkrealschule diploması aldığında neler yapabilir?

Nach Klasse 9 (Hauptschulabschluss):

9. sınıftan sonra (Hauptschule- Diploması):

Ihr Kind kann eine Berufsausbildung machen.

Çocuğunuz meslek eğitimine başlayabilir.

Ihr Kind kann einen Werkrealschulabschluss machen.

Çocuğunuz Werkrealschule- Diploması alabilir.

Nach Klasse 10 (Werkrealschulabschluss):

10. sınıftan sonra (Werkrealschule- Diploması):

Ihr Kind kann eine Berufsausbildung machen.

Çocuğunuz meslek eğitimine başlayabilir.

Ihr Kind kann weiter zur Schule gehen und einen höheren Abschluss machen.

Çocuğunuz okula devam edebilir ve daha yüksek bir diploma alabiir.

Realschule

Realschule

Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10.

„Realschule“ 5. – 10. sınıfı kapsar.

🔗 Link kopieren | copy link

Besonderheiten einer Realschule

Realschule’nin özellikleri

Vermittlung einer erweiterten allgemeinen Bildung

Pekişmiş genel eğitim verilir

Wahlpflichtfachbereich ab Klasse 7: Alltagskulturen und Ernährung, Technik, Französisch

7. sınıftan itibaren seçmeli zorunlu dersler: Gündelik Kültür ve Beslenme, Teknik, Fransızca
French

Ihr Kind wird auf das Berufsleben vorbereitet.

İş hayatına hazırlar

Praktika in Betrieben und Unternehmen

İşletmelerde ve şirketlerde staj yapma imkanı sunar

Ihr Kind arbeitet an Schulprojekten.

Okul kapsamında yürütülen projelere katılım

Unterstützung bei der Berufswegeplanung

Meslek eğitiminin planlanmasında destek

Schulfächer

Dersler

Deutsch

Almanca

Mathematik

Matematik

Erste Fremdsprache

Birinci yabancı dil

Religion bzw. Ethik

Din veya Ahlak bilgisi

Geschichte

Tarih

Sport

Sport

Bildende Kunst

Sanat

Naturwissenschaftliches Arbeiten

Fen

Musik

Müzik

Erdkunde-Wirtschaftskunde-Gemeinschaftskunde

Coğrafya ekonomi yurttaşlık

Wahlpflichtfächer

Zorunlu seçmeli dersler

Welchen Abschluss kann Ihr Kind machen?

Çocuğunuz hangi diplomayı alabilir?

Realschulabschluss am Ende von Klasse 10.

10. sınıftan sonra Werkrealschule- Diploması.

Hauptschulabschluss am Ende von Klasse 9.

9. sınıftan sonra Hauptschule-Diploması.

Was kann Ihr Kind nach der Realschule machen?

Çocuğunuz Realschule’den sonra neler yapabilir?

Ihr Kind kann eine Berufsausbildung machen.

Çocuğunuz meslek eğitimine başlayabilir.

Ihr Kind kann weiter zur Schule gehen und einen höheren Abschluss machen.

Çocuğunuz okula devam edebilir ve daha yüksek bir diploma alabiir.

Gymnasium

Gymnasium

🔗 Link kopieren | copy link

Das Gymnasium umfasst die Klassen 5 bis 12.

„Gymnasium“ 5. sınıftan 12. sınıfa kadar sürer.

An zwei Gymnasien in Ulm kann Ihr Kind auch von Klasse 5 bis Klasse 13 ins Gymnasium gehen (G9). Ihr Kind lernt gleiche Inhalte in längerer Zeit.

Çocuğunuz 5. sınıftan 13. sınıfa kadar Ulm’da bulunan iki Gymnasium’dan birine gidebilir. Çocuğunuz aynı içerikleri daha uzun zamanda öğreniyor.

Besonderheiten eines Gymnasiums:

Gymnasium’un özellikleri:

Vermittlung einer erweiterten allgemeinen Bildung

Pekişmiş genel eğitim verilir

Unterricht auf hohem Niveau in verschiedenen Sprachen

Farklı dillerde yüksek seviyede ders verilir

Vorbereitung auf Studium an Hochschule oder Universität

Zorlu bir mesleki eğitim için hazırlık

Preparation for high-level vocational training

Pekişmiş genel eğitim verilir

Çok iyi çocuklar için özel ders (Üstün yetenekliler sınıfı)

Farklı dillerde yüksek seviyede ders verilir

Es gibt verschiedene Schwerpunkte ab Klasse 8: Die Gymnasien nennen ihre Schwerpunkte Profile. Ihr Kind kann ein Profil wählen. Die Profile heißen:

8. sınıftan itibaren çeşitli derslere ağırlık verilir: Gymnasium ağırlık verdiği dersleri “Profil” olarak adlandırır. Çocuğunuz bir profil seçebilir. Örneğin:

Vermittlung einer erweiterten allgemeinen Bildung

Pekişmiş genel eğitim verilir

Unterricht auf hohem Niveau in verschiedenen Sprachen

Farklı dillerde yüksek seviyede ders verilir

Vorbereitung auf Studium an Hochschule oder Universität

Zorlu bir mesleki eğitim için hazırlık

Welchen Abschluss kann Ihr Kind machen?

Çocuğunuz hangi diplomayı alabilir?

Mit dem Abschluss der Klasse 10 wird den SchülerInnen die mittlere Reife zuerkannt.

10. sınıfı bitirdiklerinde öğrenciler orta okuldan mezun
olmuş sayılır.

Mit dem Abschluss der Klasse 11 kann auf Antrag unter bestimmten Voraussetzungen die Fachhochschulreife zuerkannt werden.

11. sınıfın bitiminde, bazı şartlar yerine getirilidiğinde başvuru üzerine yüksek okula devam etme hakkı tanınabilir.

Mit dem Abschluss der Klasse 12 und bestandenen Prüfungen erreicht Ihr Kind die Allgemeine Hochschulreife (Abitur).

12. sınıfı bitirdiğinde ve sınavlarını başarılı bir şekilde verdiğinde çocuğunuz Abitur denilen Lise diplomasını alır.

Was kann Ihr Kind nach dem Gymnasium machen?

Çocuğunuz Gymnasium’u bitirdikten sonra neler yapabilir?

Ihr Kind kann eine Berufsausbildung machen.

Çocuğunuz meslek eğitimine başlayabilir.

Ihr Kind kann mit der Fachhochschulreife jedes Fach an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften (Fachhochschule) studieren.

Çocuğunuz Fachhochschulreife yaptıktan sonra Uygulamalı Bilimler Yüksek Okuluna (Uygulamalı Bilimler) veya üniversiteye gidebilir.

Ihr Kind kann mit einem Abitur jedes Fach an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften (Fachhochschule) oder an einer Universität studieren.

Çocuğunuz Abitur yaptıktan sonra Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu (Uygulamalı Bilimler) veya üniversiteye gidebilir.

Gemeinschaftsschule

Bütünsel okul

Die Gemeinschaftsschule umfasst in Ulm die Klassen 5 bis 10.

Ulm’daki bütünsel okullar 5. sınıftan 10. sınıfa kadarki zamanı kapsar.

🔗 Link kopieren | copy link

Besonderheiten einer Gemeinschaftsschule:

Gemeinschaftsschule’nin özellikleri:

Es gibt keine Unterscheidung von Schularten.

Gemeinschaftsschule tüm okul tiplerini kapsar.

Ihr Kind wird individuell gefördert.

Çocuğunuz bireysel bir şekilde destek görür.

Es gibt keine Noten, sondern Lernentwicklungsberichte.

Ders notu verilmez, değerlendirmeler yazılı bir şekilde verilir.

Es gibt nur Noten beim Schulabschluss.

Notlar mezuniyet öncesi verilir.

Ihr Kind besucht die Schule an 3 oder 4 Tagen den ganzen Tag.

Çocuğunuz haftada 3 veya 4 tam gün okula gider.

Es gibt Mittagessen, Lernzeiten und Freizeit-Arbeitsgruppen.

Okul öğrencilerine öğle yemeği, etüt yapma olanakları ve hobilerini geliştirebilecekleri çalışma grupları sunar.

In der Klasse 8 gibt es eine Schullaufbahnberatung für alle Kinder.

8. sınıfta öğrencilere, okul hayatlarını planlamalarında yardımcı olunur.

Sie entscheiden sich erst in Klasse 9, welchen Schulabschluss Ihr Kind macht.

Çocuğunuzun hangi seviyeden mezun olacağının kararını, çocuğunuz 9. sınıfı bitirdikten sonra verirsiniz.

Ihr Kind hat einen persönlichen Lerncoach. Der Lerncoach berät und begleitet bei
verschiedenen Fragen.

Çocuğunuzun özel öğrenme koçu vardır. Öğrenme koçu ona çeşitli sorunlarda destek olur.

Das Bildungsangebot der Ulmer Gymnasien:

Ulm’daki Gymnasium’ların sunduğu eğitim olanakları:

Welchen Abschluss kann Ihr Kind machen?

Çocuğunuz hangi diplomayı alabilir?

Mit dem Abschluss der Klasse 9 und bestandenen Prüfungen erreicht Ihr Kind den Hauptschulabschluss.

Çocuğunuz 9. sınıfı bitirdiğinde ve gerekli sınavları verdiğinde „Hauptschule-Diploması” alabilir.

Mit dem Abschluss der Klasse 10 und bestandenen Prüfungen erreicht Ihr Kind die mittlere Reife (Realschulabschluss).

Çocuğunuz 10. sınıfı bitirdiğinde ve gerekli sınavları verdiğinde „Realschule-Diploması” alabilir.

Nach dem Realschulabschluss kann Ihr Kind auf ein allgemein bildendes oder ein berufliches Gymnasium wechseln. Dort kann Ihr Kind die Allgemeine Hochschulreife erlangen.

Ortaokul diploması aldıktan sonra çocuğunuz düz liseye veya meslek lisesine gidebilir. Orada çocuğunuz genel yüksek okul yeterliğine ulaşır.

Was kann Ihr Kind nach der Gemeinschaftsschule machen?

Cocuğunuz Gemeinschaftsschule’yi bitirdikten sonra neler yapabilir?

Ihr Kind kann eine Berufsausbildung machen.

Çocuğunuz meslek eğitimine başlayabilir.

Ihr Kind kann je nach Schulabschluss einen höheren Schulabschluss machen.

Çocuğunuz aldığı diplomaya bağlı olarak daha yüksek bir seviyeden
mezun olabilir.

Mittagessen und Nachmittagsbetreuung

Öğle yemeği ve öğleden sonra etüt hizmeti

🔗 Link kopieren | copy link

Nach dem Unterricht kann Ihr Kind in der Schulmensa mit anderen Kindern zu Mittag essen. Das Essen ist kostenpflichtig.

Dersten sonra, çocuğunuz okul kantininde diğer çocuklarla öğle yemeği yiyebilir. Yemek ücretlidir.

Am Nachmittag werden an vielen Schulen bis spätestens 16 Uhr Arbeitsgruppen, Hausaufgabenbetreuung und andere Aktivitäten unter Aufsicht angeboten.

Öğleden sonra, birçok okul en geç saat 16.00’a kadar gözetim altında çalışma grupları, ev ödevi desteği ve diğer etkinlikler sunar.

Am Schubart-Gymnasium und an der Spitalhofschule gibt es für Kinder der 5. und 6. Klasse ein festes Betreuungsangebot nach dem Unterricht bis maximal 17 Uhr. Die Kinder können Sport machen, lernen oder andere Aktivitäten wählen und werden professionell betreut.

Schubart-Gymnasium ve Spitalhofschule’de okuldan sonra 5. ve 6. sınıflardaki çocuklar için dersten sonra en fazla saat 17:00’ye kadar sabit bir etüt hizmeti sunulur. Çocuklar spor yapabilir, öğrenebilir veya başka aktiviteler seçebilir ve profesyonel olarak bakılır.

Informieren Sie sich an Ihrer Schule, welche Aktivitäten am Nachmittag stattfinden.

Okulunuzdan öğleden sonra hangi aktivitelerin yapıldığını öğrenin.

Vorbereitungsklassen

Hazırlık sınıfları

🔗 Link kopieren | copy link

Ihr Kind kann kein Deutsch sprechen oder nur sehr wenig? Dann kann Ihr Kind eine Vorbereitungsklasse besuchen.

Çocuğunuz hiç Almanca bilmiyorsa veya Almancası yetersizse bir hazırlık sınıfına yazılabilir.

In der Vorbereitungsklasse lernen die Kinder Deutsch sprechen, schreiben und lesen.

Hazırlık sınıfında çocuklar Almanca konuşmayı, yazmayı ve okumayı öğrenirler.

sprechen

konuşmak

schreiben

yazmak

lesen

okumak

Weitere Informationen bekommen Sie bei:

Daha fazla bilgi almak için:

Albrecht-Berblinger- Gemeinschaftsschule
Frau/ Bayan Toupheksis
Römerstraße 50, 89077 Ulm
Telefon: 0731 / 161 35 18 | f.toupheksis@ulm.de

Karte Weiterführende Schulen
Map Secondary schools