Berufliche Schulen und Studium
Strukovne škole i studij

Möglichkeiten nach dem Hauptschulabschluss
Mogućnosti nakon završetka niže srednje škole

Ausbildung

Obrazovanje

🔗 Link kopieren | copy link

Berufsschule

Strukovna škola

Berufsschulen führen die theoretische Ausbildung im dualen System (Lehre) durch.
500.000 junge Menschen in Deutschland starten jedes Jahr eine duale Ausbildung. Sie dauert meistens 3 Jahre oder 3,5 Jahre. Es gibt ungefähr 350 verschiedene Ausbildungsberufe.

Strukovne škole provode teorijsko obrazovanje u dualnom sustavu (nastava). 500.000 mladih u Njemačkoj svake godine započne dualno obrazovanje. Ono obično traje 3 ili 3,5 godine. Postoji oko 350 različitih struka.

Was ist eine duale Ausbildung?

Što je dualno obrazovanje?

Die Berufsausbildung im dualen System findet an zwei Orten statt:

Stručno obrazovanje u dualnom sustavu odvija se na dva mjesta.

Der eine Ort ist in einem Betrieb. Hier lernt man praktisches Wissen für seinen Beruf.

Prvo mjesto je određena tvrtka. Ovdje učenici stječu praktično znanje za neko zanimanje.

Der andere Ort ist in einer Berufsschule. Hier kann man in der Klasse lernen.

Drugo mjesto je strukovna škola. Ovdje se uči teorijsko znanje u učionici.

SchülerInnen lernen zum Beispiel drei oder vier Tage pro Woche in einem Betrieb und an ein bis zwei Tagen in der Berufsschule.

Primjerice, učenici uče tri ili četiri dana u tjednu u određenoj tvrtki i jedan ili dva dana u strukovnoj školi.

Um eine duale Ausbildung zu machen braucht man einen Ausbildungs-Platz. Das ist eine Lehrstelle bei einem Betrieb.

Kako biste završili dualno obrazovanje, trebate mjesto u nekoj tvrtki.

Wie findet man eine Lehrstelle?

Kako pronaći mjesto u tvrtki?

Man bewirbt sich bei einem Betrieb. Am besten macht man vorher ein Praktikum. So lernt man den Beruf besser kennen.

Potrebno se prijaviti. Najbolje je prije toga odraditi praksu. Tako ćete bolje upoznati zanimanje.

Nach der Ausbildung

Nakon obrazovanja

Am Ende der Ausbildung macht man eine Prüfung. Dann bekommt man einen Abschluss.

Nakon obrazovanja potrebno je položiti ispit. Tada ćete dobiti svjedodžbu.

Nach der Ausbildung ist man eine Fachkraft. Man kann sich dann weiterbilden und mehr Verantwortung übernehmen. Man kann zum Beispiel MeisterIn werden, einen eigenen Betrieb eröffnen und selber junge Menschen unterrichten.

Nakon završenog osposobljavanja vi ste kvalificirani radnik. Možete nastaviti sa svojim obrazovanjem i preuzeti veću odgovornost. Primjerice, možete postati majstor zanatlija, što vam omogućuje pokretanje vlastitog posla i podučavanje mladih ljudi.

Schulische Ausbildung

Školsko osposobljavanje

Manche Ausbildungen im sozialen Bereich finden ebenfalls an zwei Orten statt. In der Berufsfachschule (BFS) lernt man in der Klasse theoretisches Wissen.

Neki tečajevi osposobljavanja u socijalnom sektoru također se održavaju na dva mjesta. U višoj strukovnoj školi teorijsko znanje se uči na satu.

In einer sozialen Einrichtung lernt man praktisches Wissen für den Beruf.

U socijalnoj ustanovi učite praktična znanja za određeno zanimanje.

Auch für die schulische Ausbildung ist meist ein Ausbildungsvertrag mit einer sozialen Einrichtung notwendig. Berufe in der schulischen Ausbildung sind zum Beispiel:

Za školsko osposobljavanje obično je potreban ugovor o osposobljavanju sa socijalnom ustanovom. Zanimanja u školskom osposobljavanju su, primjerice:

– Altenpflegehilfe / pomoćnik za njegu starijih osoba
– Krankenpflegehilfe / pomoćna medicinska sestra
– Kinderpflegehilfe / pomoćni odgajatelj
– Alltagsbetreuung / svakodnevna njega
– Pflegefachfrau/-mann (Ausnahme: Voraussetzung mittlerer Bildungsabschluss) / – medicinski brat / medicinska sestra (izuzetak: uvjet je srednja obrazovna kvalifikacija)

1-jährige Berufsfachschulen (BFS)

Jednogodišnja strukovna škola (BFS)

🔗 Link kopieren | copy link

Aufnahmevoraussetzungen:

Uvjeti upisa:

Jugendliche unter 18 Jahren

mladi ispod 18 godina

Jugendliche, die noch berufsschulpflichtig sind

mladi koji još uvijek moraju pohađati strukovnu školu

In einigen Ausbildungsberufen benötigen Jugendliche einen Vorvertrag oder eine schriftliche Ausbildungsplatzzusage eines Ausbildungsbetriebs.

U nekim zanimanjima mladi trebaju predugovor ili pismenu potvrdu dostupnog mjesta od tvrtke u kojoj se obrazuju.

Das heisst: Damit bestätigt der Betrieb den Ausbildungsplatz ab dem zweiten Lehrjahr. Das erste Lehrjahr ist eine 1-jährige schulische Vollzeitausbildung.

To znači da tvrtka tako potvrđuje mjesto za osposobljavanje od druge godine obrazovanja. Prva godina obrazovanja je jednogodišnje redovno školsko obrazovanje.

Ziele:

Ciljevi:

Erfüllung der Berufsschulpflicht

ispunjavanje obaveza strukovne škole

Abschlussprüfungen in fachpraktischen Fächern

završni ispiti iz praktičnih predmeta

Gezielte fachliche Vorqualifikation

ciljana profesionalna pretkvalifikacija

Erreichen der Ausbildungsreife

postizanje kvalifikacije za osposobljavanje

Praktika

praksa

Betriebe kennen lernen

upoznavanje s radom određenih tvrtki

Ausbildungsplatz bekommen

pronalaženje mjesta za strukovno naukovanje

2-jährige Berufsfachschulen (BFS)

Dvogodišnje strukovne škole (BFS)

🔗 Link kopieren | copy link

Aufnahmevoraussetzungen:

Uvjeti upisa:

SchülerInnen einer allgemeinbildenden Schule mit Hauptschulabschluss oder vergleichbarem Abschluss

učenici redovne škole s diplomom niže srednje škole ili sličnom kvalifikacijom

Berufsfachschulen sind Vollzeitschulen.

svjedodžba strukovne škole (srednji stupanj)

Ziele:

Text

Berufliche Orientierung / Praktikum / Betriebe kennen lernen

profesionalna orijentacija / praksa / upoznavanje s radom određenih tvrtki

die Fachschulreife (Mittlere Reife) erwerben

svjedodžba strukovne škole (srednji stupanj)

Ausbildungsplatz bekommen oder eine weiterführende Schule besuchen

pronalaženje mjesta za strukovno naukovanje ili pohađanje više srednje škole

Schulen und Fachrichtungen (2-BFS)

Škole i predmeti (2-BFS)

🔗 Link kopieren | copy link

Friedrich-List-Schule Ulm:

2-jährige Berufsfachschule (BFS)

Dvogodišnje strukovne škole (BFS)

Wirtschaft und Verwaltung

Poslovanje i upravljanje

Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Ulm:

2-jährige Berufsfachschule (BFS)

Dvogodišnje strukovne škole (BFS)

Bautechnik

Građevinska tehnika

Valckenburgschule Ulm:
2-jährige Berufsfachschule (BFS)

Dvogodišnje strukovne škole (BFS)

Gesundheit und Pflege

Zdravlje i njega

Labortechnik

Laboratorijska tehnika

Hauswirtschaft und Ernährung

Prehrana i vođenje domaćinstva

Robert-Bosch-Schule Ulm:

2-jährige Berufsfachschule (BFS)

Dvogodišnje strukovne škole (BFS)

Elektrotechnik

Elektrotehnika

Metalltechnik

Tehnologija metala

Internationaler Bund (IB) – Berufliche Schulen Ulm:

2-jährige Kaufmännische Berufsfachschule (BFS)

Dvogodišnja komercijalna strukovna škola

Wirtschaft

Ekonomija

ProGenius Private Berufliche Schule Ulm:

2-jährige Kaufmännische Berufsfachschule (BFS)

Dvogodišnja komercijalna strukovna škola

Wirtschaft

Ekonomija

Möglichkeiten

Mogućnosti

Mögliche berufsvorbereitende Bildungsangebote | Moguće stručno osposobljavanje

E

Möglichkeiten nach der Fachschulreife (Mittleren Reife) | Mogućnosti nakon dobivanja svjedodžbe strukovne škole (srednji stupanj)

E

Berufliche Schulmöglichkeiten nach einer Ausbildung | Mogućnosti upisa strukovnih škola nakon obuke

E

Möglichkeiten nach dem Hauptschulabschluss | Mogućnosti nakon završetka niže srednje škole

E

Möglichkeiten nach der Fachhochschulreife, Fachgebundenen Hochschulreife oder Allgemeinen Hochschulreife | Mogućnosti nakon stručne mature, stručne mature vezane za određeni predmet ili opće mature

E

Steckbriefe | Opis škola

Karte Berufliche Schulen und Studium
Map Vocational schools and study