Berufliche Schulen und Studium
Strukovne škole i studij

Mögliche berufsvorbereitende Bildungsangebote
Moguće stručno osposobljavanje

Nach der allgemeinen Schulpflicht gilt für Jugendliche die Berufsschulpflicht. Das heißt: Jugendliche, die nach der allgemeinen Schulpflicht keine weiterführende Schule besuchen und keine Ausbildung beginnen, haben zwei Möglichkeiten:

Nakon općeg obveznog školovanja mladi moraju pohađati stručno osposobljavanje. To znači da mladi koji ne pohađaju višu srednju školu nakon završetka obveznog školovanja i ne započnu strukovno obrazovanje imaju dvije mogućnosti:

Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf (VAB)

Nakon općeg obveznog školovanja mladi moraju pohađati stručno osposobljavanje. To znači da mladi koji ne pohađaju višu srednju školu nakon završetka obveznog školovanja i ne započnu strukovno obrazovanje imaju dvije mogućnosti:

Ausbildungsvorbereitung (AV)

Priprema za stručno usavršavanje

Beide Möglichkeiten haben das gleiche Ziel.
Obje mogućnosti imaju isti cilj.

Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf (VAB)

pretkvalifikacijska godina rada i zanimanja (VAB)

🔗 Link kopieren | copy link

Für Nicht-MuttersprachlerInnen:

Za učenike kojima njemački jezik nije materinski

Erwerb des Hauptschulabschlusses
Dobivanje svjedodžbe niže srednje škole
Berufliche Orientierung und erste berufsbezogene Fähigkeiten und Fertigkeiten in bis zu drei Berufsfeldern
Profesionalna orijentacija i prve vještine i sposobnosti vezane za posao u do tri stručna područja
Vorbereitung auf den Einstieg in die Arbeitswelt
Priprema za ulazak u poslovni svijet

Gezieltes Sprachförderangebot in eigenen Klassen.’ Diese Klasse heißt Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen (VAB-O).

Ciljana ponuda učenja jezika u odvojenim razredima. Ovaj se razred naziva pretkvalifikacijska godina rada i zanata s naglaskom na stjecanje znanja njemačkog jezika (VAB-O).

Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf – Regelklasse (VAB-R)

Pretkvalifikacijska godina rada i zanimanja – redovna nastava (VAB-R)

🔗 Link kopieren | copy link

Aufnahmevoraussetzungen:

Uvjeti upisa:

SchülerInnen einer allgemeinbildenden Schule ohne Hauptschulabschluss

učenici redovne škole bez svjedodžbe o završenoj srednjoj školi

Ziele:

Ciljevi:

den Hauptschulabschluss nachholen

stjecanje svjedodžbe o završenoj srednjoj školi

Berufliche Orientierung / Praktikum

profesionalna orijentacija / praksa

Betriebe kennen lernen

upoznavanje s radom određenih tvrtki

Ausbildungsplatz bekommen

pronalaženje mjesta za strukovno naukovanje

weiterführende Schule besuchen

pohađanje više srednje škole

Sprachniveaustufen

Razine znanja jezika

🔗 Link kopieren | copy link

Elementare Sprachbeherrschung:

Osnovno znanje jezika:

AnfängerInnen
početnik

AnfängerInnen mit Vorkenntnissen
početnik s predznanjem

Selbstständige Sprachbeherrschung:
Samostalna upotreba jezika:

Fortgeschritten
samostalni korisnik jezika

Gut / weit Fortgeschritten
napredni samostalni korisnik jezika

Kompetente Sprachbeherrschung:

Potpuno vladanje jezikom:

Fundierte Kenntnisse
napredni korisnik jezika

Exzellente Kenntnisse
vrsni korisnik jezika

Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf für Menschen ohne Deutschkenntnisse (VAB-O)

Pretkvalifikacijska godina rada i zanimanja za učenike bez znanja njemačkog jezika (VAB-O)

🔗 Link kopieren | copy link

Für Jugendliche im Alter von 15 bis 20 Jahren

Za mlade između 15 i 20 godina

Deutschprüfung Sprachniveaustufe A2 oder B1

ispit iz njemačkog jezika na jezičnoj razini A2 ili B1

Anerkennung des Schulabschlusses vom Heimatland

priznavanje potvrde o završenom školovanju iz matične države

Ziele:

Ciljevi:

Erwerb von Deutschkenntnissen

usvajanje njemačkog jezika

Kennenlernen der deutschen Kultur und Gesellschaft

upoznavanje njemačke kulture i društva

Lebensführung in Deutschland

upoznavanje sa životnim stilom u Njemačkoj

Schulische und berufliche Orientierung

obrazovna i profesionalna orijentacija

Wenn eine Versetzung in die VAB-R / AV nicht möglich ist:

Ako premještanje u VAB-R / AV razred nije moguće:

Besuch eines Lehrgangs oder

pohađanje tečaja osposobljavanja ili

Integrationskurses oder

integracijskog tečaja

Berufliche Orientierung und erste berufsbezogene Fähigkeiten und Fertigkeiten in bis zu drei Berufsfeldern
Profesionalna orijentacija i prve vještine i sposobnosti vezane za posao u do tri stručna područja

Wenn eine Anerkennung nicht möglich ist:

Ako priznavanje nije moguće:

Versetzung in eine VAB-R / AV Klasse

premještanje u VAB-R / AV razred

Die Schulstandorte ändern sich laufend, da die Anzahl der Klassen ständig dem aktuellen Bedarf angepasst wird. Weitere Informationen über die VAB-O Schulstandorte erhalten Sie im Sekretariat der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule.

Nastava se može odvijati u različitim školama jer se broj razreda neprestano prilagođava trenutačnim potrebama. Daljnje informacije o lokacijama VAB-O škola mogu se dobiti u tajništvu škole Ferdinand von Steinbeis.

Telefon: 0731 / 161 3800
sekretariat@fss-ulm.de

Ausbildungsvorbereitung (AV)

Priprema za stručno usavršavanje

🔗 Link kopieren | copy link

Aufnahmevoraussetzungen:

Uvjeti upisa:

SchülerInnen nach einer allgemeinbildenden Schule mit weiterem Förderbedarf

učenici redovne škole s daljnjim obrazovnim potrebama

mit oder ohne Hauptschulabschluss

s ili bez niže srednjoškolske diplome

Ziele:

Ciljevi:

Hauptschulabschluss nachholen oder verbessern

nadoknada ili poboljšavanje rezultata svjedodžbe niže srednje škole

Berufliche Orientierung / Praktika in einem Betrieb

profesionalna orijentacija / praksa u određenoj tvrtki

Betriebe kennenlernen

upoznavanje s radom određenih tvrtki

Enge Betreuung bei der Suche nach Praktika und Ausbildung

bliska podrška u potrazi za praksom i obukom

Im Anschluss: berufliche Ausbildung

naposljetku: stručno osposobljavanje

Im Anschluss: Weiterführende Schule besuchen

naposljetku: pohađanje više srednje škole

Ganztagesklasse mit offenen Lernzeiten

cjelodnevna nastava s otvorenim vremenom za učenje

Lernen in eigenem Tempo

učenje u vlastitom tempu

Möglichkeit zu Wiederholen

mogućnost ponavljanja

Schulen und Fachrichtungen (VAB-R oder AV)

Škole i predmeti (2-BFS)

🔗 Link kopieren | copy link

Ferdinand-von-Steinbeis-Schule:

Ausbildungsvorbereitung (AV)

Priprema za stručno usavršavanje

RKU Ulm – Berufliche Bildung:

VAB-S (Sonderform) für Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf

VAB-S (poseban oblik) za mlade s po- sebnim obrazovnim potrebama

Bau

Gradnja

Farbe

Boja

Holz

Drvo

Gesundheit (medizinisch)

Zdravlje (medicina)

Nahrung

Prehrana

Körperpflege

Njega tijela

Robert-Bosch-Schule Ulm:

VAB-R (Regel)

Pretkvalifikacijska godina rada i zanimanja – redovna nastava (VAB-R)

Metalltechnik

Tehnologija metala

Internationaler Bund (IB) – Berufliche Schulen Ulm:

VAB-R (Regel)

pretkvalifikacijska godina rada i zanimanja (VAB)
redovna nastava

Valckenburgschule:

Ausbildungsvorbereitung (AV)

Priprema za stručno usavršavanje

Max-Gutknecht-Schule:

VAB-S (Sonderform) für Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf

VAB-S (poseban oblik) za mlade s po- sebnim obrazovnim potrebama

Gesundheit und Pflege

Zdravlje i njega

Hauswirtschaft und Ernährung

Prehrana i vođenje domaćinstva

Möglichkeiten

Mogućnosti

Mögliche berufsvorbereitende Bildungsangebote | Moguće stručno osposobljavanje

E

Möglichkeiten nach der Fachschulreife (Mittleren Reife) | Mogućnosti nakon dobivanja svjedodžbe strukovne škole (srednji stupanj)

E

Berufliche Schulmöglichkeiten nach einer Ausbildung | Mogućnosti upisa strukovnih škola nakon obuke

E

Möglichkeiten nach dem Hauptschulabschluss | Mogućnosti nakon završetka niže srednje škole

E

Möglichkeiten nach der Fachhochschulreife, Fachgebundenen Hochschulreife oder Allgemeinen Hochschulreife | Mogućnosti nakon stručne mature, stručne mature vezane za određeni predmet ili opće mature

E

Steckbriefe | Opis škola

Karte Berufliche Schulen und Studium
Map Vocational schools and study