Frühkindliche Bildung
Okul öncesi eğitim

Wie melden Sie Ihr Kind in der KiTa an
Çocuğunuzu KiTa’ya nasıl kaydedebilirsiniz

Um einen KiTa-Platz für Ihr Kind zu bekommen, müssen Sie folgende Schritte beachten:

Çocuğunuzu bir KiTa’ya yerleştirmek için aşağıdaki adımları dikkate almalısınız:

Schritt 1: Was suchen Sie?

1. adım: Ne arıyorsunuz?

Schritt 2: Informations- und Anmeldegespräch

2. adım: Bilgi ve kayıt görüşmesi

Schritt 3: schriftliche Anmeldung

3. adım: Yazılı kayıt

Schritt 4: Zusage/Absage eines Betreuungsplatzes

4. adım: Etüt merkezinin kabulü/retti

Schritt 5: Kein Betreuungsplatz frei

5. adım: Etüt merkezinde boş yer yok

Es ist wichtig, dass Sie in Ulm mit 1. Wohnsitz gemeldet sind. Das bedeutet, dass Sie in Ulm dauerhaft wohnen. Dann können Sie sich für einen Betreuungsplatz anmelden.

1. ikamet adresinizin Ulm’da olması önemlidir. Yani kalıcı olarak Ulm’da ikamet ediyor olmanız gerekir. Ancak o zaman etüt merkezi için başvuruda bulunabilirsiniz.

Schritt 1: Was suchen Sie?

1. adım: Ne arıyorsunuz?

Welche Art von Betreuung suchen Sie? (Z.B. Krippe, KiTa, Hort, Kindertagespflege etc.)

Nasıl bir bakım yeri arıyorsunuz? (örneğin kreş, anaokulu, okul sonrası bakımevi veya gündüz bakım yeri vs.)

Wo soll der Betreuungsplatz sein? (Wohnortsnah, auf dem Weg zur Arbeit etc.)

Bakım yeri nerede olmalı? (oturduğunuz yere yakın, işinizin yolu üzerinde vs.)

Wie viele Stunden pro Tag?

Günde kaç saatlik bakım hizmeti istiyorsunuz?

Bevor Sie sich entscheiden, können Sie sich beraten lassen.

Karar vermeden önce danışmanlık almanız mümkündür.

Sie können sich auch im Internet informieren unter www.kinderbetreuung-in-ulm.de.
Hier finden Sie eine Stadtkarte mit allen KiTas in der Stadt Ulm.

Ayrıca İnternet’te www.kinderbetreuung-in-ulm.de adresinden daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.
Burada Ulm şehrinde bulunan tüm KiTa’ların gösterildiği bir harita bulabilirsiniz.

Schritt 2: Informations- und Anmeldegespräch

2. adım: Bilgi ve kayıt görüşmesi

Sie können jederzeit mit den KiTas Ihrer Wahl Kontakt aufnehmen.

Dilediğiniz zaman dilediğiniz KiTa ile iletişime geçebilirsiniz.

Die KiTas bieten Informationsgespräche an. Sie können sich im Gespräch über die KiTa und die Aufnahme Ihres Kindes informieren.

KiTa’larda bilgilendirme görüşmesi yapılır. Görüş- mede KiTa ve çocuğunu- zun kaydı hakkında bilgi alabilirsiniz.

Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit der KiTa für ein Informations- und Anmeldegespräch.

Lütfen KiTa ile bilgi ve kayıt için bir randevu tarihi kararlaştırın.

Möglichkeiten der Kontaktaufnahme:

İletişim kurma olanakları:

Online

Online

Sie können der KiTa eine E-Mail schreiben.

KiTa’ya bir e-posta yazabilirsiniz.

Telefonisch

Telefon ile

Sie können in der KiTa anrufen.

KiTa’yı arayabilirsiniz.

Persönlich

Kişisel

Sollten Sie keinen Zugang zum Internet haben, können Sie direkt zur KiTa gehen.

İnternet erişiminiz yoksa, doğrudan KiTa’ya gidebilirsiniz.

Die Kontaktdaten aller KiTas finden Sie hier: www.kinderbetreuung-in-ulm.de

Tüm KiTa’ların iletişim bilgilerini burada bulabilirsiniz: www.kinderbetreuung-in-ulm.de

Schritt 3: Schriftliche Anmeldung

3. adım: Yazılı kayıt

Wenn die KiTa Ihren Vorstellungen entspricht, können Sie Ihr Kind anmelden.

KiTa beklentilerinizi karşılıyorsa, çocuğunuzu kaydedebilirsiniz.

Sie können Ihr Kind in maximal 3 KiTas anmelden.

Çocuğunuzu en fazla 3 KiTa’ya kaydedebilirsiniz.

Diese Anmeldung muss schriftlich sein.

Kayıt yazılı yapılmalıdır.

Möglichkeiten der Anmeldung:

Kayıt olanakları:

Online

Online

Sie können der KiTa eine E-Mail mit der Anmeldung schreiben.

KiTa’ya bir kayıt maili yazabilirsiniz.

Persönlich

Kişisel

Sie können die Anmeldung direkt bei der KiTa abgeben.

Kaydı doğrudan KiTa’ya bırakabilirsiniz.

Per Post

Posta yoluyla

Sie können die Anmeldung auch per Post schicken.

Kaydı posta yoluyla da gönderebilirsiniz.

Schritt 4: Zusage/Absage eines Betreuungsplatzes

4. adım: Etüt merkezinin kabulü/retti

Wie erfahren Sie, ob Ihr Kind einen Betreuungsplatz bekommt?

Çocuğunuzun bir etüt merkezine yerleştirilip yerleştirilmediğini nasıl öğrenebilirsiniz?

Die Leitung der KiTa meldet sich bei Ihnen, wenn ein Platz für Ihr Kind frei ist.

Çocuğunuz için yer varsa, KiTa yönetimi sizi arar.

Schritt 5: Kein Betreuungsplatz frei

5. adım: Etüt merkezinde boş yer yok

Wenn Sie bei allen KiTas eine Absage erhalten, können Sie sich im Familienbüro beraten lassen.

Tüm KiTa’lardan ret alırsanız aile bürosundan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Familienbüro der Stadt Ulm / Ulm şehri aile bürosu
Ulmergasse 15, 89073 Ulm
Telefon: 0731 / 161 5081 | 0731 / 161 5082
familienbuero@ulm.de

Karte Frühkindliche Bildung
Map Early childhood education

Frühkindliche Bildung
Okul öncesi eğitim