Frühkindliche Bildung
Освіта дітей раннього та дошкільного віку

Wie melden Sie Ihr Kind in der KiTa an
Як зареєструвати свою дитину в дитячому садку

Um einen KiTa-Platz für Ihr Kind zu bekommen, müssen Sie folgende Schritte beachten:

Для того, щоб отримати місце в дитячому садку для своєї дитини, ви повинні виконати такі кроки:

Schritt 1: Was suchen Sie?

Крок 1: що ви шукаєте?

Schritt 2: Informations- und Anmeldegespräch

Крок 2: інформаційна та реєстраційна співбесіда

Schritt 3: schriftliche Anmeldung

Крок 3: письмова реєстрація

Schritt 4: Zusage/Absage eines Betreuungsplatzes

Крок 4: підтвердження про/ відмова щодо надання місця для догляду за дитиною

Schritt 5: Kein Betreuungsplatz frei

Крок 5: відсутність місць для догляду за дітьми

Es ist wichtig, dass Sie in Ulm mit 1. Wohnsitz gemeldet sind. Das bedeutet, dass Sie in Ulm dauerhaft wohnen. Dann können Sie sich für einen Betreuungsplatz anmelden.

Важливо, щоб ви мали в Ульмі перше зареєстроване місце проживання (першу прописку). Це означає, що ви мешкаєте в Ульмі протягом тривалого часу. Потім ви можете зареєструватися для отримання місця для догляду за дитиною.

Schritt 1: Was suchen Sie?

Крок 1: що ви шукаєте?

Welche Art von Betreuung suchen Sie? (Z.B. Krippe, KiTa, Hort, Kindertagespflege etc.)

Який вид догляду ви шукаєте? (Наприклад, ясла, дитячий садок, догляд за дітьми після занять в школі, денний догляд за дітьми тощо)

Wo soll der Betreuungsplatz sein? (Wohnortsnah, auf dem Weg zur Arbeit etc.)

Де має бути місце для догляду за дитиною? (Близько до місця проживання, по дорозі на роботу і т. д.).)

Wie viele Stunden pro Tag?

Скільки годин на день?

Bevor Sie sich entscheiden, können Sie sich beraten lassen.

Перш ніж прийняти рішення, ви можете отримати консультацію..

Sie können sich auch im Internet informieren unter www.kinderbetreuung-in-ulm.de.
Hier finden Sie eine Stadtkarte mit allen KiTas in der Stadt Ulm.

Ви також можете дізнатись більше в Інтернеті на сайт www.kinderbetreuung-in-ulm.de
Тут ви знайдете карту міста з усіма дитячими садками у місті Ульм.

Schritt 2: Informations- und Anmeldegespräch

Крок 2: інформаційна та реєстраційна співбесіда

Sie können jederzeit mit den KiTas Ihrer Wahl Kontakt aufnehmen.

Ви можете зв’язатися з вибраним вами дитячим садком в будь-який час.

Die KiTas bieten Informationsgespräche an. Sie können sich im Gespräch über die KiTa und die Aufnahme Ihres Kindes informieren.

Дитячі садки пропонують інформаційні бесіди. Ви можете дізнатися більше про дитячий садок та прийом вашої дитини під час розмови.

Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit der KiTa für ein Informations- und Anmeldegespräch.

Будь ласка, запишіться на співбесіду в дитячий садок для отримання інформації та реєстрації.

Möglichkeiten der Kontaktaufnahme:

Способи встановлення контакту:

Online

Online

Sie können der KiTa eine E-Mail schreiben.

Ви можете написати електронний лист у дитячий садок.

Telefonisch

По телефону

Sie können in der KiTa anrufen.

Ви можете зателефонувати до дитячого садка.

Persönlich

Особисто

Sollten Sie keinen Zugang zum Internet haben, können Sie direkt zur KiTa gehen.

Якщо у вас немає доступу до Інтернету, ви можете звернутися безпосередньо в дитячий садок.

Die Kontaktdaten aller KiTas finden Sie hier: www.kinderbetreuung-in-ulm.de

Контактні дані всіх дитячих садків ви можете знайти тут:www.kinderbetreuung-in-ulm.de

Schritt 3: Schriftliche Anmeldung

Крок 3: письмова реєстрація

Wenn die KiTa Ihren Vorstellungen entspricht, können Sie Ihr Kind anmelden.

Якщо дитячий садок відповідає вашим очікуванням, ви можете зареєструвати свою дитину.

Sie können Ihr Kind in maximal 3 KiTas anmelden.

Ви можете зареєструвати свою дитину максимум у 3 дитячих садках.

Diese Anmeldung muss schriftlich sein.

Така реєстрація має бути оформлена в письмовій формі.

Möglichkeiten der Anmeldung:

Способи реєстрації:

Online

Online

Sie können der KiTa eine E-Mail mit der Anmeldung schreiben.

Ви можете надіслати електронного листа разом із реєстраційними даними в дитячий садок.

Persönlich

Особисто

Sie können die Anmeldung direkt bei der KiTa abgeben.

Ви можете здати реєстраційну заяву безпосередньо в дитячому садку.

Per Post

Поштою

Sie können die Anmeldung auch per Post schicken.

Ви також можете надіслати реєстраційну заяву поштою.

Schritt 4: Zusage/Absage eines Betreuungsplatzes

Крок 4: підтвердження про/ відмова щодо надання місця для догляду за дитиною

Wie erfahren Sie, ob Ihr Kind einen Betreuungsplatz bekommt?

Як дізнатися, чи отримає ваша дитина місце у дитячому садку?

Die Leitung der KiTa meldet sich bei Ihnen, wenn ein Platz für Ihr Kind frei ist.

Керівництво дитячого садка зв’яжеться з вами, якщо для вашої дитини звільниться місце.

Schritt 5: Kein Betreuungsplatz frei

Крок 5: відсутність місць для догляду за дітьми

Wenn Sie bei allen KiTas eine Absage erhalten, können Sie sich im Familienbüro beraten lassen.

Якщо ви отримаєте відмову від усіх дитячих садків, ви можете звернутися за консультацією до сімейного офісу.

Familienbüro der Stadt Ulm / Сімейний офіс міста Ульм
Ulmergasse 15, 89073 Ulm
Telefon: 0731 / 161 5081 | 0731 / 161 5082
familienbuero@ulm.de

Karte Frühkindliche Bildung
Map Early childhood education

Frühkindliche Bildung
Освіта дітей раннього та дошкільного віку