Sonderpädagogische Bildungsangebote
Пропозиції щодо освіти з корекційною педагогікою

In Ulm gibt es auch sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren. Nur Kinder mit besonderen Bedürfnissen können dort lernen. Zum Beispiel Kinder mit Behinderung.
В Ульмі також є спеціальні освітні та консультаційні центри. Там можуть навчатися лише діти з особливими потребами. Наприклад, діти з інвалідністю.
Wenn die Eltern wollen, kann das Kind in ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum gehen. Es gibt besondere Lehrkräfte und Hilfe.
Якщо батьки хочуть, дитина може відвідувати спеціальний освітній та консультаційний центр. Є спеціальні вчителі та помічники.

Aber:

Kinder mit Behinderung müssen nicht in ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum gehen. Sie können auch auf die normale Schule gehen, das heißt dann: Inklusion.

Але:

дітям з обмеженими можливостями не обов’язково повинні відвідувати спеціальні освітньо-консультаційні центри. Вони також можуть ходити до звичайної школи, що означає: інклюзивність.

In Ulm gibt es auch Sonderpädagogische Frühberatungsstellen und Schulkindergärten.
Hier finden Kinder mit besonderen Bedürfnissen von 0 – 6 Jahren und deren Eltern Beratung und Unterstützung.
В Ульмі є також центри раннього консультування з питань спеціальної корекційної педагогіки та шкільні дитячі садки. Тут діти з особливими потребами від 0 до 6 років та їхні батьки знаходять пораду та підтримку.
🔗 Link kopieren | copy link

Karte Sonderpädagogische Bildungsangebote
Map Special education offerings